Nauka i Społeczeństwo

3 Tytuły

Opis serii: https://gsw.gda.pl/pl/content/serie-wydawnicze-nauka-spoleczenstwo
(w tym: pozycje wydawnicze, Rada Naukowa i współwydawca serii - "FILAR"

Wszystkie książki

Pierwsza strona okładki
3

Методи і моделі прийняття управлінських рішень: Навчальний посібник

Марiя Руда, Тарас Бойко, Михайло Паславський, Mirosław Borkowski
31 grudnia 2022
Pierwsza strona okładki
4

Організація баз даних: Навчальний посібник

Ярослав Соколовський, Михайло Дендюк, Ігор Крошний, Ігор Пірко, Михайло Паславський
27 maja 2023