O wydawnictwie

Repozytorium monografii naukowych i podręczników akademickich
WYDAWNICTWO GSW
Gdańska Szkoła Wyższa

Wydawnictwo GSW jest jednostką organizacyjną Gdańskiej Szkoły Wyższej, wpisanej do Ewidencji uczelni niepublicznych pod numerem 244 prowadzonej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wydawnictwo działa od 2003 roku. W ramach jego działalności ukazują się monografie naukowe jednoautorskie (w tym rozprawy habilitacyjne), monografie wieloautorskie (prace zbiorowe), podręczniki akademickie. Autorami są zarówno pracownicy badawczo-dydaktyczni GSW, jak i osoby spoza niej.

Strona internetowa Wydawnictwa GSW: https://gsw.gda.pl/wydawnictwo.

Wydajemy publikacje w formie:

  1. drukowanej (książkowej) z nadanym numerem ISBN,
  2. cyfrowej (elektronicznej, plik lub pliki PDF z dostępem publicznym) z nadanym numerem ISBN oraz numerem (lub numerami) DOI,
  3. tę samą pozycję w obydwu wymienionych formach.

W niniejszym repozytorium dostępne są publikacje wydawane w formie cyfrowej.

Wykaz wydawnictw monografii naukowych

Wydawnictwo GSW (wydawnictwo Gdańskiej Szkoły Wyższej) ujęte jest w wykazie wydawnictw monografii naukowych sporządzonym przez Ministra Edukacji i Nauki pod numerem ID 84800 (pn. "Wydawnictwo GSW") — 80 punktów za autorstwo monografii naukowej (https://pbn.nauka.gov.pl/).