Polityka prywatności

Nazwy i adresy email wprowadzone na stronie wydawnictwa będą stosowane wyłącznie dla wyznaczonych celów wydawnictwa oraz nie będą dostępne dla innych stron i wykorzystywane do innych celów.