Funkcjonowanie państwa i organizacji w obliczu kryzysów globalnych okiem studentów

Autorzy

Bogusława Karpińska-Głowacka
Gdańska Szkoła Wyższa

Streszczenie

Spis treści

  • Wstęp, s. 7
  • Patronat honorowy nad konferencją naukową, s. 9

 

  1. Maciej Sierzputowski, Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa w czasie kryzysu, s. 11
  2. Paweł Jachimowicz, Inwestycje w sektorze energetycznym, s. 31
  3. Wojciech Majowicz, Współczesne wyzwania związane z degeneracją środowiska naturalnego, s. 45
  4. Anna Gajewska, Rynek pracy w dobie pandemii, s. 57
  5. Jagoda Sawicz, Praca zdalna w nowelizacji Kodeksu pracy, s. 75
  6. Krzysztof Zacharuk, Pandemia i jej skutki zdrowotne oraz demograficzne, s. 87
  7. Magdalena Możejewska, Determinanty bezpiecznego świadczenia usług medycznych w kontekście zatrudniania cudzoziemców w zawodzie lekarza w Polsce, s. 99
  8. Marlena Kowalska, Skutki izolacji dzieci i młodzieży, s. 111

Książka zawiera artykuły studenckie.
Zobacz więcej o książce: https://gsw.gda.pl/wydawnictwo_134

Pierwsza strona okładki

Pobrania

Opublikowane

16 stycznia 2024

Szczegóły dotyczące monografii

ISBN-13 (15)

978-83-66270-34-3

Publication date (01)

2023