Warmia i Mazury na tle pandemicznej rzeczywistości

Autorzy

Mariusz Tadeusz Fierek
Wydział Zamiejscowy w Olsztynie, Gdańska Szkoła Wyższa
Paulina Sigurska-Fierek
Wydział Zamiejscowy w Olsztynie, Gdańska Szkoła Wyższa

Streszczenie

Spis treści
 1. Przedsłowie, s. 9-12
 2. Danuta Ciukszo, Mariusz Tadeusz Fierek, Rozwiązania polityki społecznej wprowadzone w sytuacji kryzysowej powstałej podczas pandemii COVID-19, s. 13-20
 3. Paulina Sigurska-Fierek, Mariusz Tadeusz Fierek, Ustanowienie służby cywilnej w celu zapewnienia zawodowego, rzetelnego, bezstronnego i politycznie neutralnego wykonywania zadań państwa, s. 21-36
 4. Malwina Brodzik, Wpływ reformy podziału administracyjnego Polski na wykonywanie najważniejszych zadań samorządu województwa warmińsko-mazurskiego, s. 37-56
 5. Krzysztof Olejnik, Znaczenie województwa warmińsko-mazurskiego w bezpieczeństwie ekonomicznym Polski, s. 57-76
 6. Dorota Sobol, Analiza pomocy społecznej w województwie warmińsko-mazurskim w latach 2014-2018, s. 77-96
 7. Piotr Wojnicz, Charakterystyka zaginięć osób w wieku senioralnym w województwie warmińsko-mazurskim, s. 97-112
 8. Dorota Kordowska, Rola Międzynarodowej Organizacji Pracy w ochronie pracy ludzkiej w Polsce, s. 113-132
 9. Marzena Elżbieta Dzimidowicz, Analiza motywacji bezrobotnych w powiecie ostródzkim w latach 2016-2020, s. 133-152
 10. Aleksandra Maria Gral, Działania Powiatowego Urzędu Pracy w Ostródzie Filia w Morągu aktywizujące kobiety w latach 2017-2021, s. 153-172
 11. Dagmara Kimber, Analiza powiatu lidzbarskiego w zakresie bezrobocia i aktywizacji zawodowej kobiet w latach 2016-2020, s. 173-192
 12. Ewa Teresa Kowalczyk, Sołectwa w gminie Szczytno w latach 2016-2020, s. 193-212
 13. Angelika Brzezik, Analiza wykonania budżetu gminy Gietrzwałd w latach 2014-2018, s. 213-232
 14. Marta Grabowska, Gospodarka finansowa Aresztu Śledczego w Olsztynie w latach 2016-2019, s. 233-252
 15. Martyna Sobocińska, Analiza funkcjonowania kontroli zarządczej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej MSWiA w Olsztynie w latach 2015-2019, s. 253-272
 16. Krystyna Jasonek-Zyśk, Postępowanie odwoławcze wszczęte i zakończone olsztyńskiej Izby Skarbowej w latach 2014-2016, s. 273-292
 17. Aleksandra Sołodki, Korzyści i koszty ubezpieczeń społecznych mikroprzedsiębiorców na terenie miasta Bartoszyce, s. 293-312
 18. Krystian Wojnowski, Rola nauczyciela współorganizującego kształcenie w edukacji uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w szkole ogólnodostępnej, s. 313-326
 19. Kamila Włodarska, Prawne i organizacyjne podstawy socjoterapii, s. 327-334
 20. Paulina Sigurska-Fierek, Mariusz Tadeusz Fierek, Sieć Cittaslow wizerunkowym produktem turystycznym małych miast Warmii i Mazur, s. 335-346
 21. Jarosław Piotrowicz, Agroturystyka – alternatywą na wypoczynek w gospodarczo trudnych czasach w pandemii COVID-19, s. 347-358

Zobacz więcej o książce: https://gsw.gda.pl/pl/wydawnictwo_113

Pierwsza strona okładki

Pobrania

Opublikowane

31 grudnia 2021

Szczegóły dotyczące monografii

ISBN-13 (15)

978-83-66270-13-8