Funkcjonowanie państwa i organizacji w obliczu kryzysów globalnych

Autorzy

Wioleta Mikołajczewska
Wydział Nauk Inżynierskich, Gdańska Szkoła Wyższa
Mirosław Borkowski
Wydział Nauk Społecznych, Gdańska Szkoła Wyższa
https://orcid.org/0000-0001-5456-7377
Aleksandra Friedberg
Wydział Nauk Społecznych, Gdańska Szkoła Wyższa

Streszczenie

Spis treści
 • Wstęp oraz Patronat honorowy nad konferencją naukową
 1. Grzegorz Zając, Odpowiedzialność prawna państwa za bezpieczeństwo transportu lotniczego w związku z pandemią koronawirusa … s. 15-30
 2. Malwina BrodzikMariusz Tadeusz Fierek, Polityka regionalna … s. 31-46
 3. Bartłomiej Krzyczkowski, Administracyjnoprawna charakterystyka pojęć "różnorodność biologiczna" i "równowaga przyrodnicza" w Prawie ochrony środowiska … s. 47-62
 4. Tomasz KozłowskiPatrycja KozłowskaJerzy Kozłowski, Zarządzanie kryzysowe – aspekty odstrzału redukcyjnego bobra europejskiego (Castor fiber) w Polsce … s. 63-76
 5. Mirosław Borkowski, Prawne uwarunkowania innowacyjnych rozwiązań w ochronie zdrowia. Wybrane zagadnienia … s. 77-90
 6. Anna Cieśla, Zagrożenie bezpieczeństwa osób nieletnich w Internecie na przykładzie cyberpedofilii … s. 91-96
 7. Danuta Ciukszo, Wyzwania dla polityki społecznej w Polsce w obliczu aktualnego kryzysu … s. 97-116
 8. Lidia Domańska, Wsparcie pracodawców w dobie pandemii COVID-19. Analiza wybranych elementów warmińsko-mazurskiego rynku pracy … s. 117-130
 9. Adam Jan Karpiński, Istota wyzysku człowieka przez człowieka … s. 131-148
 10. Piotr Lisowski, Problem sprawiedliwości karzącej za wszelką cenę … s. 149-158
 11. Jacek Janusz Mrozek, Koncepcja bezpieczeństwa narodowego według Arystotelesa … s. 159-176
 12. Edyta Sadowska, Zmiany na rynku pracy w czasach VUCA … s. 177-188
 13. Paulina Sigurska-FierekMariusz Tadeusz Fierek, Edukacja zdalna w czasie lockdownu w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 … s. 189-206
 14. Agata Smolak, Szanse i zagrożenia wynikające z rozszerzonej i wirtualnej rzeczywistości … s. 207-220
 15. Michał Bąkowski, Sytuacja finansowa Powszechnej Spółdzielni Spożywców "Społem" w Łomży w czasie kryzysu zewnętrznego COVID-19 … s. 221-232
 16. Stanisław Miecznikowski, Sprzedaż samochodów elektrycznych i produkcja baterii z metali rzadkich, wyzwaniem na globalne ocieplenie … s. 233-250
 17. Wioleta MikołajczewskaAleksandra Friedberg, Komunikacja wewnętrzna w czasie pandemii koronawirusa … s. 251-260
 18. Beata Belica, Blokada Strefy Gazy – wyzwanie dla współczesnego państwa i systemu międzynarodowego … s. 261-272
 19. Gracjan Cimek, Teoretyczne podstawy badania kryzysów we współczesnym systemie międzynarodowym … s. 273-286
 20. Bogusława Karpińska-Głowacka, Wpływ globalizacji na bezpieczeństwo państwa polskiego … s. 287-298
 21. Ewa Polak, Erozja suwerenności państwowej w warunkach globalizacji jako katalizator sytuacji kryzysowych … s. 299-314
 22. Michael Wermke, The Center for Culturally and Religiously Sensitive Education (KuRs.B) as a Place for Culturally and Religiously Sensitive Communication … s. 315-328
 23. Łukasz Lewandowski, Zambia – państwo postkolonialne … s. 329-344
 24. Dmytro Dzvinchuk, The consolidated role of state administration in the war conditions … s. 345-354
 25. Mariusz Tadeusz Fierek, Rok 2022 pod znakiem wojny w Ukrainie … s. 355-366
 26. Piotr Wojnicz, Osoby zaginione w szczególnych okolicznościach w kontekście konfliktu rosyjsko-ukraińskiego. Studium polityczno-prawne … s. 367-380
 27. Sławomir Radomski, Możliwe zagrożenia i mechanizmy bezpieczeństwa danych w sektorze e-commerce … s. 381-398
 28. Adam SzelezińskiTomasz MuchowskiKrzysztof JasińskiLech MurawskiAdam Kaizer, Outline and possible solutions for network security faults of companies digitised during the pandemic … s. 399-412
 29. Michał MaliszewskiRafał OkrojKrzysztof JasińskiAdam Szeleziński, The Future of Bulletproof Vest Manufacturing in Poland: Challenges, Potential and Prospects … s. 413-434
 30. Agnieszka Regina Głębocka, Jak poznawać świat filozoficznie … s. 435-444

Zobacz więcej o książce: https://gsw.gda.pl/wydawnictwo_125

 

Pierwsza strona okładki

Pobrania

Opublikowane

30 grudnia 2023

Szczegóły dotyczące monografii

ISBN-13 (15)

978-83-66270-25-1

Date of first publication (11)

2023-12-30