Wyzwania dla współczesnej administracji

Autorzy

Przemysław Kierończyk (ed)
Wydział Nauk Społecznych, Gdańska Szkoła Wyższa
Mirosław Borkowski (ed)
Wydział Nauk Społecznych, Gdańska Szkoła Wyższa
https://orcid.org/0000-0001-5456-7377

Streszczenie

Monografia, którą Państwo czytacie, jest pokłosiem konferencji naukowej pod tym samym tytułem, zorganizowanej 22.06.2021 r. przez Gdańską Szkołę Wyższą wraz z Fundacją Rozwoju Inicjatyw Akademickich oraz uczelniami partnerskimi. Data konferencji przypadła na czas pandemii COVID-19 – jej okres, w którym świat musiał funkcjonować inaczej. Pozamykane miejsca użyteczności publicznej, szkoły (na każdym poziomie) działające w trybie nauki zdalnej, wiele gałęzi gospodarki funkcjonujące albo w trybie online, albo w mocno ograniczonym zakresie. Działalność wielu firm musiała zostać wstrzymana, wiele z nich upadło. Zdjęcia pustych ulic światowych metropolii chyba najbardziej pokazują skalę zjawiska. Konferencja również przeprowadzona została w sposób całkowicie zdalny. Poświęcona była wyzwaniom, przed którymi stoi współczesna administracja publiczna. Założono, że wystąpienia w ramach konferencji związane będą z zagadnieniami prawnymi i administracyjnymi, choć spektrum tematyczne wystąpień zarysowane było stosunkowo szeroko. Publikacja składa się z 12 rozdziałów będących autorstwa 14 osób. Wierzymy, że będzie ona dla Państwa interesującą pozycją.

Spis streszczeń i słów kluczowych rozdziałów: https://gsw.gda.pl/pl/wydawnictwo_107 (zakładka: "Spis treści. Streszczenia")

Rozdziały

 • Informatyzacja administracji i zarządzanie kryzysowe podczas pandemii COVID-19
  Danuta Ciukszo
 • Dyskurs we współczesnej administracji: kompetencje "w produkcji sensów społecznych"
  Andrey Lymar
 • Ogólna charakterystyka bezrobocia
  Justyna Zakrzewska, Mariusz Tadeusz Fierek
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji
  Tomasz Kozłowski, Jerzy Kozłowski, Patrycja Kozłowska
 • Energetyka jądrowa jako element transformacji energetycznej w Polsce
  Adam Rybczyński
 • Prawnoadministracyjne i praktyczne problemy w zakresie obowiązków związanych z BDO
  Joanna Sylwia Kierzkowska
 • Standard jakości środowiska. Rozważania terminologiczne w ujęciu prawnoadministracyjnym
  Bartłomiej Krzyczkowski
 • Instytucjonalne uwarunkowania pomocy społecznej w Rzeczypospolitej Polskiej – wybrane zagadnienia
  Mirosław Borkowski
 • Zdalny tryb obradowania organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego w czasie pandemii – wybrane problemy
  Wojciech Wycichowski
 • Dwudziesta piąta rocznica uchwalenia "Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej"
  Mariusz Tadeusz Fierek
 • Nowelizacja przestępstwa lichwy w polskim porządku prawnym w związku z pandemią w Polsce i na świecie
  Jan Kudrelek
 • Czas pandemii w Polsce a uprawnienia służb specjalnych do stosowania kontroli operacyjnej
  Sławomir Kudrelek
Pierwsza strona okładki

Pobrania

Opublikowane

30 grudnia 2022

Szczegóły dotyczące monografii

ISBN-13 (15)

978-83-66270-07-7