Analiza stanu naprężeń: Skrypt dla studentów

Autorzy

Maciej Pawłowski
Gdańska Szkoła Wyższa

Streszczenie

W skrypcie omówiono pojęcie tensora naprężeń, kierunki główne naprężeń oraz dwie najważniejsze hipotezy wytężeniowe (Mohra i Hubera), zakończone ich porównaniem. Naprężenie zredukowane według hipotezy Hubera jest równe lub mniejsze od naprężenia zredukowanego według Mohra. W najgorszym przypadku, gdy naprężenia główne tworzą ciąg arytmetyczny, różnica wynosi 13,4%.

Rozdziały

 • ANALIZA SIŁ WEWNĘTRZNYCH
 • --- Tensor naprężeń
 • --- Kierunki główne tensora
 • --- Koła Mohra
 • NAPRĘŻENIA ZREDUKOWANE
 • --- Naprężenia dopuszczalne
 • --- Hipoteza Mohra
 • --- Hipoteza Hubera
 • --- Porównanie obydwu hipotez
 • --- Ćwiczenia
 • DODATEK: Własności wektora naprężeń
Okładka

Pobrania

Opublikowane

28 maja 2020

Szczegóły dotyczące monografii

ISBN-13 (15)

978-83-89762-51-1

Publication date (01)

2018