http://omp.gsw.gda.pl/index.php/wydawnictwo_gsw/issue/feed Wydawnictwo GSW 2024-03-22T14:25:12+01:00 Tomasz Mikołajczewski wydawnictwo@gsw.gda.pl Open Monograph Press <p>Wydawnictwo GSW<br />(Gdańska Szkoła Wyższa)</p> http://omp.gsw.gda.pl/index.php/wydawnictwo_gsw/catalog/book/28 Funkcjonowanie państwa i organizacji w obliczu kryzysów globalnych okiem studentów 2024-03-22T14:25:12+01:00 Bogusława Karpińska-Głowacka wydawnictwo@gsw.gda.pl <p><strong>Spis treści</strong></p> <ul> <li>Wstęp, s.&nbsp;7</li> <li>Patronat honorowy nad konferencją naukową, s.&nbsp;9</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <ol> <li><strong>Maciej Sierzputowski</strong>, Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa w czasie kryzysu, s.&nbsp;11</li> <li><strong>Paweł Jachimowicz</strong>, Inwestycje w sektorze energetycznym, s.&nbsp;31</li> <li><strong>Wojciech Majowicz</strong>, Współczesne wyzwania związane z degeneracją środowiska naturalnego, s.&nbsp;45</li> <li><strong>Anna Gajewska</strong>, Rynek pracy w dobie pandemii, s.&nbsp;57</li> <li><strong>Jagoda Sawicz</strong>, Praca zdalna w nowelizacji Kodeksu pracy, s.&nbsp;75</li> <li><strong>Krzysztof Zacharuk</strong>, Pandemia i jej skutki zdrowotne oraz demograficzne, s.&nbsp;87</li> <li><strong>Magdalena Możejewska</strong>, Determinanty bezpiecznego świadczenia usług medycznych w kontekście zatrudniania cudzoziemców w zawodzie lekarza w Polsce, s.&nbsp;99</li> <li><strong>Marlena Kowalska</strong>, Skutki izolacji dzieci i młodzieży, s.&nbsp;111</li> </ol> <p>Książka zawiera artykuły studenckie.<br>Zobacz więcej o książce:&nbsp;<a title="Otwarcie nowego okna" href="https://gsw.gda.pl/wydawnictwo_134" target="_blank" rel="noopener">https://gsw.gda.pl/wydawnictwo_134</a></p> 2024-01-16T00:00:00+01:00 Prawa autorskie (c) 2023 Wydawnictwo GSW http://omp.gsw.gda.pl/index.php/wydawnictwo_gsw/catalog/book/25 Funkcjonowanie państwa i organizacji w obliczu kryzysów globalnych 2024-01-29T10:56:13+01:00 Wioleta Mikołajczewska wydawnictwo@gsw.gda.pl Mirosław Borkowski wydawnictwo@gsw.gda.pl Aleksandra Friedberg wydawnictwo@gsw.gda.pl <h1><strong>Spis treści</strong></h1> <ul class="list"> <li class="show">Wstęp <em>oraz</em>&nbsp;Patronat honorowy nad konferencją naukową</li> </ul> <ol class="list"> <li class="show"><strong>Grzegorz Zając</strong>, Odpowiedzialność prawna państwa za bezpieczeństwo transportu lotniczego w związku z pandemią koronawirusa … s.&nbsp;15-30</li> <li class="show"><strong>Malwina Brodzik</strong>,&nbsp;<strong>Mariusz Tadeusz Fierek</strong>, Polityka regionalna … s.&nbsp;31-46</li> <li class="show"><strong>Bartłomiej Krzyczkowski</strong>, Administracyjnoprawna charakterystyka pojęć "różnorodność biologiczna" i "równowaga przyrodnicza" w Prawie ochrony środowiska … s.&nbsp;47-62</li> <li class="show"><strong>Tomasz Kozłowski</strong>,&nbsp;<strong>Patrycja Kozłowska</strong>,&nbsp;<strong>Jerzy Kozłowski</strong>, Zarządzanie kryzysowe – aspekty odstrzału redukcyjnego bobra europejskiego (<em>Castor fiber</em>) w Polsce … s.&nbsp;63-76</li> <li class="show"><strong>Mirosław Borkowski</strong>, Prawne uwarunkowania innowacyjnych rozwiązań w ochronie zdrowia. Wybrane zagadnienia … s.&nbsp;77-90</li> <li class="show"><strong>Anna Cieśla</strong>, Zagrożenie bezpieczeństwa osób nieletnich w Internecie na przykładzie cyberpedofilii … s.&nbsp;91-96</li> <li class="show"><strong>Danuta Ciukszo</strong>, Wyzwania dla polityki społecznej w Polsce w obliczu aktualnego kryzysu … s.&nbsp;97-116</li> <li class="show"><strong>Lidia Domańska</strong>, Wsparcie pracodawców w dobie pandemii COVID-19. Analiza wybranych elementów warmińsko-mazurskiego rynku pracy … s.&nbsp;117-130</li> <li class="show"><strong>Adam Jan Karpiński</strong>, Istota wyzysku człowieka przez człowieka … s.&nbsp;131-148</li> <li class="show"><strong>Piotr Lisowski</strong>, Problem sprawiedliwości karzącej za wszelką cenę … s.&nbsp;149-158</li> <li class="show"><strong>Jacek Janusz Mrozek</strong>, Koncepcja bezpieczeństwa narodowego według Arystotelesa … s.&nbsp;159-176</li> <li class="show"><strong>Edyta Sadowska</strong>, Zmiany na rynku pracy w czasach VUCA … s.&nbsp;177-188</li> <li class="show"><strong>Paulina Sigurska-Fierek</strong>,&nbsp;<strong>Mariusz Tadeusz Fierek</strong>, Edukacja zdalna w czasie lockdownu w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 … s.&nbsp;189-206</li> <li class="show"><strong>Agata Smolak</strong>, Szanse i zagrożenia wynikające z rozszerzonej i wirtualnej rzeczywistości … s. 207-220</li> <li class="show"><strong>Michał Bąkowski</strong>, Sytuacja finansowa Powszechnej Spółdzielni Spożywców "Społem" w Łomży w czasie kryzysu zewnętrznego COVID-19 … s.&nbsp;221-232</li> <li class="show"><strong>Stanisław Miecznikowski</strong>, Sprzedaż samochodów elektrycznych i produkcja baterii z metali rzadkich, wyzwaniem na globalne ocieplenie … s.&nbsp;233-250</li> <li class="show"><strong>Wioleta Mikołajczewska</strong>,&nbsp;<strong>Aleksandra Friedberg</strong>, Komunikacja wewnętrzna w czasie pandemii koronawirusa … s.&nbsp;251-260</li> <li class="show"><strong>Beata Belica</strong>, Blokada Strefy Gazy – wyzwanie dla współczesnego państwa i systemu międzynarodowego … s.&nbsp;261-272</li> <li class="show"><strong>Gracjan Cimek</strong>, Teoretyczne podstawy badania kryzysów we współczesnym systemie międzynarodowym … s.&nbsp;273-286</li> <li class="show"><strong>Bogusława Karpińska-Głowacka</strong>, Wpływ globalizacji na bezpieczeństwo państwa polskiego … s.&nbsp;287-298</li> <li class="show"><strong>Ewa Polak</strong>, Erozja suwerenności państwowej w warunkach globalizacji jako katalizator sytuacji kryzysowych … s.&nbsp;299-314</li> <li class="show"><strong>Michael Wermke</strong>, The Center for Culturally and Religiously Sensitive Education (KuRs.B) as a Place for Culturally and Religiously Sensitive Communication … s.&nbsp;315-328</li> <li class="show"><strong>Łukasz Lewandowski</strong>, Zambia – państwo postkolonialne … s.&nbsp;329-344</li> <li class="show"><strong>Dmytro Dzvinchuk</strong>, The consolidated role of state administration in the war conditions … s.&nbsp;345-354</li> <li class="show"><strong>Mariusz Tadeusz Fierek</strong>, Rok 2022 pod znakiem wojny w Ukrainie … s.&nbsp;355-366</li> <li class="show"><strong>Piotr Wojnicz</strong>, Osoby zaginione w szczególnych okolicznościach w kontekście konfliktu rosyjsko-ukraińskiego. Studium polityczno-prawne … s.&nbsp;367-380</li> <li class="show"><strong>Sławomir Radomski</strong>, Możliwe zagrożenia i mechanizmy bezpieczeństwa danych w sektorze e-commerce … s.&nbsp;381-398</li> <li class="show"><strong>Adam Szeleziński</strong>,&nbsp;<strong>Tomasz Muchowski</strong>,&nbsp;<strong>Krzysztof Jasiński</strong>,&nbsp;<strong>Lech Murawski</strong>,&nbsp;<strong>Adam Kaizer</strong>, Outline and possible solutions for network security faults of companies digitised during the pandemic … s.&nbsp;399-412</li> <li class="show"><strong>Michał Maliszewski</strong>,&nbsp;<strong>Rafał Okroj</strong>,&nbsp;<strong>Krzysztof Jasiński</strong>,&nbsp;<strong>Adam Szeleziński</strong>, The Future of Bulletproof Vest Manufacturing in Poland: Challenges, Potential and Prospects … s.&nbsp;413-434</li> <li class="show"><strong>Agnieszka Regina Głębocka</strong>, Jak poznawać świat filozoficznie … s.&nbsp;435-444</li> </ol> <p>Zobacz więcej o książce: <a title="Otwarcie nowego okna" href="https://gsw.gda.pl/wydawnictwo_125" target="_blank" rel="noopener">https://gsw.gda.pl/wydawnictwo_125</a></p> <p>&nbsp;</p> 2023-12-30T00:00:00+01:00 Prawa autorskie (c) 2023 Wydawnictwo GSW http://omp.gsw.gda.pl/index.php/wydawnictwo_gsw/catalog/book/20 Pływalność i stateczność okrętu 2023-08-11T18:09:58+02:00 Maciej Pawłowski wydawnictwo@gsw.gda.pl <p>W skrypcie omówiono podstawowe pojęcia dotyczące pływalności i stateczności okrętu, takie jak uwzględnianie odkształcenia kadłuba w obliczeniach wyporności, mało znane w literaturze, wpływ zmiany gęstości wody oraz zdjęcia lub przyjęcia ładunku na zanurzenie statku. Omówiono własności różniczkowe krzywych hydrostatycznych, ramion prostujących, badanie stateczności pod wpływem przesunięcia ładunku, próbę przechyłów, dynamiczne działanie momentu przechylającego oraz stateczność podczas zetknięcia się statku z dnem akwenu. Omówiono wpływ ładunków płynnych na stateczność. Określono najgorsze, pod względem stateczności, wypełnienie zbiornika cieczą, nieznane w literaturze. Skrypt zawiera dwa zadania projektowe do samodzielnego wykonania oraz liczne zadania – większość z podanymi rozwiązaniami</p> <p> </p> <p><strong>Spis treści</strong></p> <p>§ 1. Definicje … 5<br />§ 2. Opis kadłuba okrętu … 5<br />§ 3. Skala Bonjeana … 7<br />§ 4. Krzywe hydrostatyczne … 9<br />§ 5. Uwzględnianie odkształcenia kadłuba okrętu … 13<br />§ 6. Wpływ zmiany gęstości wody na zanurzenie statku … 14<br />§ 7. Warunki równowagi okrętu … 15<br />§ 8. Charakterystyki hydrostatyczne kadłuba … 26<br />a) Krzywa środków wyporu … 26<br />b) Ewoluta metacentryczna … 27<br />c) Ramiona pary sił … 28<br />d) Wykres biegunowy ramion … 30<br />e) Dodatkowe ramię kształtu … 31<br />f) Ramiona w układzie kartezjańskim … 32<br />g) Kryteria stateczności … 34<br />h) Krzywa środków pływania … 34<br />i) Warstwa wypornościowa … 38</p> <p>§ 9. Krzywa ramion pontonu prostopadłościennego … 38<br />§ 10. Wyznaczanie krzywej ramion … 41<br />a) Metoda pantokaren … 41<br />b) Metoda Kryłowa-Dargniesa … 41</p> <p>§ 11. Momenty przechylające wywołane przemieszczaniem ciężaru lub zmianą wyporności okrętu … 44<br />a) Ładunki płynne … 46<br />b) Przyjęcie ciężaru … 48<br />c) Teoria klina … 50</p> <p>§ 12. Próba przechyłów … 52<br />a) Metoda najmniejszych kwadratów … 53<br />b) Średnia arytmetyczna … 55<br />c) Uwzględnianie stałych błędów … 57</p> <p>§ 13. Stateczność dynamiczna okrętu … 59<br />§ 14. Stateczność okrętu przy zetknięciu z dnem … 63<br />a) Dokowanie … 63<br />b) Punktowe zetknięcie okrętu z dnem w PS … 64<br />c) Krawędziowe podparcie okrętu na dnie … 65</p> <p>Projekt 1 – Uproszczona skala Bonjeana … 68<br />Projekt 2 – Obliczenie krzywej ramion metodą Kryłowa-Dargniesa … 69<br />Ćwiczenia … 70<br />Literatura … 80</p> 2023-08-17T00:00:00+02:00 Prawa autorskie (c) 2022 Wydawnictwo GSW http://omp.gsw.gda.pl/index.php/wydawnictwo_gsw/catalog/book/21 Sustainable development – state and prospects (SDEV’2022) 2023-08-17T14:49:51+02:00 Mirosław Borkowski wydawnictwo@gsw.gda.pl Oleksandr Moroz wydawnictwo@gsw.gda.pl Mykhailo Paslavskyi wydawnictwo@gsw.gda.pl <p><strong>Table of contents</strong></p> <ol> <li>Mariia Lushchyk, Yaroslava Moscvyak, Larysa Teodorovych, <em>About food waste in the hospitality industry</em></li> <li>Orest Kochan, Elvira Dzhumelia, Vasyl Dyakiv, Mariia Ruda, <em>Construction of wind-energy facilities as a direction of the disturbed by mining activity territories use</em></li> <li>Mariana Senkiv, Nataliia Dnistrianska, Halyna Ilnytska-Hykavchuk, Myroslava Haba, Andrii Terebukh, <em>Cultural heritage of ethnic minorities in the context of sustainable development of tourism</em></li> <li>Ihor Petrushka, Liubov Poberezhna, Kateryna Petrushka, Mariia Ruda, <em>Dynamics of desalinization of salinized soils in the areas of liquidated mining and chemical enterprises in the Pre-Carpathian region</em></li> <li>Alla Shybanova, Olena Mitryasova, Mariia Ruda, Elvira Dzhumelia, <em>Ecological safety of water bodies of Prykarpattia mining district</em></li> <li>Ihor Petrushka, Olexandr Yemelyanov, Tetyana Petrushka, Kateryna Petrushka, <em>Impact of biofuel production on the agricultural sector of the state</em></li> <li>Nataliya Bernatska, Elvira Dzhumelia, Iryna Typilo, <em>Information and analytical system of ecological water quality monitoring of mining and chemical enterprise at the stage of liquidation</em></li> <li>Taras Boyko, Mariia Ruda, Mykhailo Paslavskyi, Mirosław Borkowski, <em>Qualitative assessment of cultural ecosystem services of the spatio-temporal geosystem for the development of recreation and tourism using fuzzy logic and QFD</em></li> <li>Elvira Dzhumelia, Vasyl Dyakiv, Volodymyr Pohrebennyk, Olena Mitryasova, Mariia Ruda, Alla Shybanova, <em>The features of creating a geographic information system for environmental monitoring of a mining and chemical enterprise in the post-liquidation period</em></li> <li>Alla Shybanova, Anna Hyvliud, Mariia Ruda, <em>The influence of technogenic objects on the quality of atmospheric air</em></li> <li>Natalia Pankiv, <em>Trends in the development of heroic-patriotic tourism in the Carpathian region of Ukraine</em></li> </ol> 2023-08-17T00:00:00+02:00 Prawa autorskie (c) 2023 Wydawnictwo GSW http://omp.gsw.gda.pl/index.php/wydawnictwo_gsw/catalog/book/19 Організація баз даних 2023-05-27T16:51:17+02:00 Ярослав Соколовський wydawnictwo@gsw.gda.pl Михайло Дендюк wydawnictwo@gsw.gda.pl Ігор Крошний wydawnictwo@gsw.gda.pl Ігор Пірко wydawnictwo@gsw.gda.pl Михайло Паславський wydawnictwo@gsw.gda.pl <p><strong>[PL] Tłumaczenie tytułu:</strong></p> <p>Organizacja baz danych. Podręcznik akademicki</p> <p><strong>[PL] O książce:</strong></p> <p>Podręcznik jest efektem współpracy Gdańskiej Szkoły Wyższej z uczelniami z Ukrainy w ramach realizowanych umów o współpracy naukowej.</p> <p>"Organizacja baz danych" może być przydatna dla studentów Zarządzania i inżynierii produkcji oraz Administracji w ramach realizacji zajęć dotyczących zarówno informatyki, jak i modułów związanych z cyberbezpieczeństwem.</p> <p>Podręcznik do samodzielnej nauki omawia teoretyczne aspekty baz danych zarówno klasycznych relacyjnych SQL, jak i nierelacyjnych technologii NoSQL, OLTP i OLAP, w tym zasady pracy z dużymi zbiorami danych. Dużą uwagę poświęcono administrowaniu i ochronie baz danych, podano typowe sytuacje wyjątkowe w MySQL oraz sposoby ich eliminacji. Podręcznik może być wykorzystany do sprawdzenia stanu wiedzy, nauczania praktyk laboratoryjnych, projektowania, kursów. Przeznaczony jest dla studentów szkół wyższych na kierunku "Technologie informacyjne", w szczególności specjalnościach: "Informatyka", "Systemy i technologie informacyjne" oraz "Inżynieria oprogramowania". Podręcznik przyda się tym, którzy chcą samodzielnie opanować podstawy teoretyczne i umiejętności tworzenia i utrzymywania baz danych.</p> <p><strong>[UKR]</strong></p> <p>У навчальному посібнику розглянуто теоретичні аспекти баз даних, як класичних реляційних SQL, так і нереляційних NoSQL, розглянуто технології OLTP та OLAP, в тому числі принципи роботи з великими даними. Значна увага приділяється адмініструванню та захисту баз даних, наведено характерні виняткові ситуації в MySQL та шляхи їх усунення. Посібник може бути використаний для розроблення баз даних MySQL та MongoDB, контролю знань, викладання лабораторних практикумів, курсового та дипломного проектування. Для студентів закладів вищої освіти в галузі знань "Інформаційні технології", зокрема спеціальностей "Комп’ютерні науки", "Інформаційні системи та технології" та "Інженерія програмного забезпечення". Посібник буде корисним бажаючим самостійно оволодіти теоретичними основами та навиками розроблення і супроводу баз даних.<br />Іл. 304, Табл. 10, Бібліографій 39.</p> 2023-05-27T00:00:00+02:00 Prawa autorskie (c) 2023 Copyright by © Я.І. Соколовський, М.В. Дендюк, І.М. Крошний, І.Б. Пірко, М.М. Паславський, 2023, © НЛТУ України, 2023, © Gdańska Szkoła Wyższa, 2023 http://omp.gsw.gda.pl/index.php/wydawnictwo_gsw/catalog/book/18 Методи і моделі прийняття управлінських рішень 2023-05-17T20:21:31+02:00 Марiя Руда wydawnictwo@gsw.gda.pl Тарас Бойко wydawnictwo@gsw.gda.pl Михайло Паславський wydawnictwo@gsw.gda.pl Mirosław Borkowski wydawnictwo@gsw.gda.pl <p><strong>[PL] Tłumaczenie tytułu</strong></p> <p>Metody i modele podejmowania decyzji menedżerskich. Podręcznik akademicki (monografia w języku ukraińskim)</p> <p><strong>[PL] Kilka słów o publikacji:</strong></p> <p>Złożoność otoczenia, zwłaszcza w szybko zmieniających się warunkach społeczno-gospodarczych i politycznych, sprawia, że umiejętność prawidłowego podejmowania decyzji staje się nie lada wyzwaniem. Dodatkowo, wytyczanie kierunków działania i osiąganie zamierzonych celów wymaga znajomości zagadnień zarówno z zakresu zarządzania, ekonomii i prawa.</p> <p>Nowoczesne zarządzanie to ciągły proces poszukiwania nowych lub wykorzystywania już znanych systemów, modeli i metod skutecznego funkcjonowania różnych podmiotów (m.in. gospodarczych, politycznych czy społecznych). Proces, który musi uwzględniać także coraz większą ilość (niedoskonałych) rozwiązań prawnych.</p> <p>Celem prezentowanej monografii "Metody i modele podejmowania decyzji zarządczych" jest wskazanie przyszłym menadżerom, podstawowych informacji związanych z procesem zarządzania.</p> <p>Monografia jest pierwszym efektem współpracy pomiędzy Politechniką Lwowską, Uniwersytetem Leśnictwa we Lwowie i Gdańską Szkołą Wyższą. Planowane są też kolejne publikacje dotyczące administracyjnych czy prawnych aspektów zarządzania, podejmowania decyzji zarządczych. Kolejne monografie swym zakresem obejmować będą procesy zarządcze podejmowane m.in. w sytuacjach występowania stanów nadzwyczajnych, związanych z ochroną środowiska czy cyberzagrożeniem.</p> <p> </p> <p><strong>[UKR] Вступ</strong></p> <p>В умовах розвитку ринкової економіки значно зросла роль аналітичної роботи щодо обґрунтування, прийняття та контролю виконання управлінських рішень.</p> <p>Як показує практика, наукова обґрунтованість управлінських рішень потребує комплексного врахування взаємодії внутрішніх і зовнішніх факторів середовища, в якому ці рішення будуть реалізовані і їх всебічного аналізу, що вимагає відповідного обсягу достовірної інформації. При аналізі внутрішнього середовища це може бути як система документації первинного бухгалтерського обліку чи техніко-технологічні норми і відповідні фактичні розрахунки, при аналізі зовнішнього середовища – фінансова звітність підприємств та інформаційні дані, одержані внаслідок проведення анкетування, експертних оцінок і т.п.</p> <p>Обробка інформації, її аналітичне дослідження з точки зору прийняття управлінських рішень перш за все проходить етап економіко-логічних досліджень, внаслідок чого відшукується модель системи, в якій приймається рішення, або ж встановлюється модель організації проведення дослідження економічних явищ (процесів) і т.д.</p> <p>Для обґрунтування прийняття управлінських рішень застосовується математичний апарат різної ступені складності: від елементарної (в моделях звичайних економічних розрахунків: при обґрунтуванні потреб в ресурсах, балансових розрахунках і т.д.) до вищої математики (в моделях прогнозування економічного розвитку підприємства за умов невизначеності і т.д.).</p> <p>Сучасні умови прийняття рішень характерні динамічністю, що зумовлює оперативну реакцію і прийняття адекватних управлінських рішень; значним зростанням обсягів і складністю інформації, ростом дефіциту ресурсів та екологічних проблем, ростом ймовірності збитків внаслідок прийняття необґрунтованих управлінських рішень і ін.</p> <p>Кожна конкретна ситуація потребує проведення певної аналітичної роботи, яка базується на певних методичних підходах обґрунтування управлінських рішень задля зростання достовірності очікуваних результатів та зменшення ризику втрат.</p> <p>Водночас час продуктивне управління неможливе без чіткої організованої системи контролю, бо не можна ефективно управляти без перевірки виконання належних вимог та виявлення фактичного стану керованих об’єктів. У цих питаннях певну допомогу керівництву суб’єкту господарювання надасть аудит (який може бути внутрішнім і зовнішнім (за замовленням)), який є незалежною формою контролю. Науково обґрунтовані висновки аудитора використовуються власником (менеджером) для прийняття відповідних рішень щодо поліпшення фінансово-господарської діяльності підприємства та усунення виявлених недоліків. Для зовнішніх контрагентів висновок незалежного аудитора є однією із гарантій достовірності інформації, що, в свою чергу, зумовлює гарантію прийняття ним об’єктивних управлінських заходів (наприклад, рішення питань інвестування).</p> <p>Мета вивчення курсу «Методи і моделі прийняття управлінських рішень» – вивчення методів, моделей та технологій прийняття управлінських рішень, формування практичних навичок володіння методами пошуку найкращого або прийнятного способу дій для досягнення однієї чи декількох цілей, методами підтримки прийняття рішень в умовах слабоструктурованих або неструктурованих ситуацій, набуття досвіду застосування сучасних інформаційних технологій та засобів підтримки прийняття рішень, зокрема систем підтримки прийняття рішень у підприємництві і торгівлі.</p> <p>Завдання курсу – вивчення основ теорії обгрунтування і прийняття управлінських рішень та моделей і методики підготовки проектів рішень за напрямками діяльності.</p> <p>Для досягнення мети вивчення курсу «Методи і моделі прийняття управлінських рішень» студенти мають оволодіти теоретичними і науковими основами знань щодо прийняття управлінських рішень, моделями і сучасними методами аналітичної роботи, які застосовуються в процесі діяльності суб’єкту господарювання, методологією виявлення проблеми і обґрунтування постановки цілі суб’єкту господарювання, застосовуванням моделі розробки і прийняття управлінських рішень за визначених умов, в умовах ризику і невизначеності, ззастосуванням лінійного програмування для визначення оптимальних потреб в ресурсах, вмінням складати оптимальні програми за умов обмежених ресурсів, використовувати систему дескриптивних, предикативних, нормативних моделей в процесі проведення аналітичних процедур щодо обґрунтування управлінського рішення, вмінням пошуку альтернативних і вибору оптимальних рішень, виявлення впливу певних чинників на виконання його бюджету з метою забезпечення його ефективної діяльності.</p> <p>Таким чином, в результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати: методики і моделі аналізу прибутку і рентабельності, фінансового стану підприємств; ефективного використання запасів, реальних і фінансових інвестицій та ін., вміти: оцінювати достовірність інформації щодо фінансово-господарської та інвестиційної діяльності субєкту господарювання, аналізувати ситуації і стан суб’єкту господарювання, формулювати висновки щодо напряму прийняття управлінського рішеня, використовувати дані бухгалтерського обліку, економічного аналізу та аудиту для підготовки проектів, визначення їх вигод і витрат, для проведення операційного аналізу (беззбитковості), обґрунтовувати поставлене завдання, визначати показники ефективності інвестиційних проектів та проводити аналітичну роботу щодо вибору вибору найбільш ефективної альтернативи, розробляти проекти заходів (обгрунтованння) щодо прийняття управлінських рішень, направлених на зростання ефективності та забезпечення стійкого фінансового положення суб’єктів господарювання.</p> 2022-12-31T00:00:00+01:00 Prawa autorskie (c) 2022 Wydawnictwo GSW http://omp.gsw.gda.pl/index.php/wydawnictwo_gsw/catalog/book/24 Samoprofilaktyka prozdrowotna młodzieży 2024-01-04T13:31:59+01:00 Regina Ciereszko wydawnictwo@gsw.gda.pl <p>Analizując literaturę o tematyce prozdrowotnej, nasuwa się spostrzeżenie, że autorzy tych prac mówią, że to głównie instytucje medyczne powinny zajmować się zdrowiem jednostki. Niniejsza monografia ma wskazywać, że obok systemowego leczenia chorób, obok systemowej profilaktyki, trzeba tak kształcić jednostki ludzkie, aby same mogły wzmacniać swoją odporność i wprowadzić zachowania prozdrowotne. Zatem istotne jest wprowadzanie w szkołach świadomości potrzeby zdrowego odżywiania i kultury fizycznej. Obecnie świat medyczny jest zgodny w upatrywaniu czynników środowiskowych jako głównych uwarunkowań zdrowia. Jednym z nich jest racjonalne żywienie, które powinno w sposób optymalny zaspokajać dzienne zapotrzebowanie organizmu człowieka w niezbędne dla zdrowia składniki odżywcze, witaminy i minerały. Bez nich człowiek nie jest w stanie wykorzystać swoich uwarunkowań genetycznych oraz możliwości fizycznych i psychicznych. Wybory związane z konsumpcją pokarmów winny być wynikiem świadomej troski o zdrowie, a nie skutkiem natarczywych reklam, czy wyrazem budowania tożsamości i identyfikacji społecznej. Dezorientację budzi niejasność i hipotetyczność wiedzy prozdrowotnej, sprzeczność wyników badań naukowych, co utrudnia kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych. Zalecane rygory i ograniczenia dietetyczne ingerują w emocjonalną sferę zachowań żywieniowych (A. Buczak, <em>Zachowania żywieniowe młodzieży w perspektywie edukacji zdrowotnej</em>, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2014). Rygorystyczne diety kończą się najczęściej efektem "jo-jo", czyli powrotem do wagi wyjściowej. Zmiany nawyków żywieniowych powinny być zatem wprowadzane na stałe, a nie doraźnie. Powrót do poprzedniego sposobu odżywiania się powoduje ponowne pojawienie się wcześniejszych problemów. Należy postępować rozsądnie, mądrze, czyli należy mieć samoświadomość potrzeby samoprofilaktyki prozdrowotnej. W monografii wysiłek studyjny literatury przedmiotu został wsparty wynikami praktycznych badań własnych uczniów klas maturalnych w Wejherowie, celem <strong>znalezienia odpowiedzi na pytanie "Czy znajomość siebie, swojej konstrukcji psychofizycznej oraz determinantów zdrowia przekłada się na zachowania prozdrowotne respondentów?"</strong>. Wybrana problematyka wpisuje się w aktualne potrzeby społeczne (zwiększająca się ilość chorób tzw. cywilizacyjnych i rosnący problem otyłości) oraz wypełnia lukę w obszarze poznania stopnia stosowania samoprofilaktyki zdrowotnej. Z analizy zebranego materiału empirycznego wynika, że uczniów klas maturalnych Wejherowa charakteryzuje raczej niski poziom wiedzy o zdrowiu i niezadawalający stopień stosowania zachowań prozdrowotnych. Może to stanowić punkt wyjścia do kontynuacji dalszych badań w tym zakresie i wdrażania odpowiedniej, prozdrowotnej edukacji w szkołach.</p> <p> </p> <h2><strong>Spis treści</strong></h2> <ul> <li>Wprowadzenie … 7<br /><br /></li> <li><strong style="font-size: 0.875rem;">1. Analiza wybranych koncepcji zdrowia</strong></li> <li>1.1. Biomedyczny paradygmat zdrowia … 20</li> <li>1.2. Kryzys biomedycznego paradygmatu zdrowia … 22</li> <li>1.3. Holistyczne koncepcje zdrowia … 25</li> <li>1.4. Wybrane czynniki wpływające na zdrowie w podejściu holistycznym … 32</li> <li>1.4.1. Styl życia … 35</li> <li>1.4.2. Aktywność fizyczna … 36</li> <li>1.4.3. Dieta … 39<br /><br /></li> <li><strong style="font-size: 0.875rem;">2. Profilaktyka zdrowia a samoprofilaktyka prozdrowotna</strong></li> <li>2.1. Profilaktyka zdrowia – zarys koncepcji … 48</li> <li>2.2.1. Działania na rzecz profilaktyki zdrowotnej młodzieży … 52</li> <li>2.2. Wyzwania dla obowiązującego paradygmatu profilaktyki … 53</li> <li>2.2.1. Opinie pracowników służby zdrowia na temat profilaktyki zdrowotnej oraz stanu zdrowia młodzieży … 56</li> <li>2.2.2. Jak pracownicy służby zdrowia rozumieją swoją rolę w profilaktyce zdrowotnej młodzieży? Badania własne … 58</li> <li>2.3. Samoprofilaktyka zdrowotna. Zarys koncepcji … 67</li> <li>2.3.1. Troska o siebie … 69</li> <li>2.3.2. Samotroska … 71</li> <li>2.3.3. Samoprofilaktyka. Główne składowe koncepcji … 73<br /><br /></li> <li><strong style="font-size: 0.875rem;">3. Podstawy metodologii badań własnych</strong></li> <li>3.1. Metody jakościowe a ilościowe w badaniu stanu zdrowia młodzieży … 79</li> <li>3.2. Metodyka badań ankietowych … 86</li> <li>3.3. Cel i przedmiot badań … 89<br /><br /></li> <li><strong style="font-size: 0.875rem;">4. Prezentacja wyników badań własnych nad stanem zdrowia młodzieży</strong></li> <li>4.1. Badanie pilotażowe maturzystów Wejherowa … 93</li> <li>4.1.1. Wnioski z badania … 98</li> <li>4.2. Badanie główne młodzieży maturalnej w Wejherowie … 99</li> <li>4.2.1. Wnioski z badania … 123</li> <li>4.3. Badanie studentów Trójmiasta … 124</li> <li>4.3.1. Wnioski z badania … 140<br /><br /></li> <li>Wnioski … 143</li> <li>Bibliografia … 149</li> <li>Spis tabel … 161</li> <li>Spis rysunków i wykresów … 163</li> </ul> <p> </p> <p>Dostępne również jako wydanie drukowane (książkowe) – ISBN druk 978-83-66270-27-5</p> <p>Zobacz więcej o książce: <a title="Otwarcie nowego okna" href="https://gsw.gda.pl/pl/wydawnictwo/128-samoprofilaktyka" target="_blank" rel="noopener">https://gsw.gda.pl/pl/wydawnictwo/128-samoprofilaktyka</a></p> 2022-12-31T00:00:00+01:00 Prawa autorskie (c) 2022 Wydawnictwo GSW http://omp.gsw.gda.pl/index.php/wydawnictwo_gsw/catalog/book/23 Wyzwania dla współczesnej administracji 2023-12-28T22:08:11+01:00 Przemysław Kierończyk wydawnictwo@gsw.gda.pl Mirosław Borkowski wydawnictwo@gsw.gda.pl Danuta Ciukszo wydawnictwo@gsw.gda.pl Andrey Lymar wydawnictwo@gsw.gda.pl Justyna Zakrzewska wydawnictwo@gsw.gda.pl Mariusz Tadeusz Fierek wydawnictwo@gsw.gda.pl Tomasz Kozłowski wydawnictwo@gsw.gda.pl Jerzy Kozłowski wydawnictwo@gsw.gda.pl Patrycja Kozłowska wydawnictwo@gsw.gda.pl Adam Rybczyński wydawnictwo@gsw.gda.pl Joanna Sylwia Kierzkowska wydawnictwo@gsw.gda.pl Bartłomiej Krzyczkowski wydawnictwo@gsw.gda.pl Wojciech Wycichowski wydawnictwo@gsw.gda.pl Jan Kudrelek wydawnictwo@gsw.gda.pl Sławomir Kudrelek wydawnictwo@gsw.gda.pl <p>Monografia, którą Państwo czytacie, jest pokłosiem konferencji naukowej pod tym samym tytułem, zorganizowanej 22.06.2021 r. przez Gdańską Szkołę Wyższą wraz z Fundacją Rozwoju Inicjatyw Akademickich oraz uczelniami partnerskimi. Data konferencji przypadła na czas pandemii COVID-19 – jej okres, w którym świat musiał funkcjonować inaczej. Pozamykane miejsca użyteczności publicznej, szkoły (na każdym poziomie) działające w trybie nauki zdalnej, wiele gałęzi gospodarki funkcjonujące albo w trybie online, albo w mocno ograniczonym zakresie. Działalność wielu firm musiała zostać wstrzymana, wiele z nich upadło. Zdjęcia pustych ulic światowych metropolii chyba najbardziej pokazują skalę zjawiska. Konferencja również przeprowadzona została w sposób całkowicie zdalny. Poświęcona była wyzwaniom, przed którymi stoi współczesna administracja publiczna. Założono, że wystąpienia w ramach konferencji związane będą z zagadnieniami prawnymi i administracyjnymi, choć spektrum tematyczne wystąpień zarysowane było stosunkowo szeroko. Publikacja składa się z 12 rozdziałów będących autorstwa 14 osób. Wierzymy, że będzie ona dla Państwa interesującą pozycją.</p> <p><strong>Spis streszczeń i słów kluczowych</strong> rozdziałów: <a title="Otwarcie nowego okna" href="https://gsw.gda.pl/pl/wydawnictwo_107" target="_blank" rel="noopener">https://gsw.gda.pl/pl/wydawnictwo_107</a> (zakładka: "Spis treści. Streszczenia")</p> 2022-12-30T00:00:00+01:00 Prawa autorskie (c) 2022 Wydawnictwo GSW http://omp.gsw.gda.pl/index.php/wydawnictwo_gsw/catalog/book/16 Całkowanie numeryczne 2022-09-13T12:28:57+02:00 Maciej Pawłowski wydawnictwo@gsw.gda.pl <p><a href="https://gsw.gda.pl/content/calkowanie-numeryczne">https://gsw.gda.pl/content/calkowanie-numeryczne</a></p> <p>Skrypt obejmuje całą gamę metod numerycznego obliczania całek oznaczonych, opartych na znajomości rzędnych funkcji podcałkowej w zadanych punktach. Są to metody równokrokowe Newtona-Cotesa, jak wzór trapezów, Simpsona i inne, wzory Czebyszewa o stałych mnożnikach rzędnych czy wzory Gaussa o najwyższych rzędach dokładności. Omówiono sposoby zwiększania dokładności obliczeń, w tym metodę Romberga, polegającą na połowieniu kroku całkowania, zapewniającą zazwyczaj dużo dokładniejsze wyniki, niż wzory Newtona-Cotesa. Omówiono metodę prostokątów, dokładniejszą od metody trapezów, dającą błąd dwukrotnie mniejszy przeciwnego znaku. Omówiono całkowanie funkcji nieregularnych (osobliwych) z wagą.</p> <p>Skrypt omawia także specjalne metody całkowania, jak całkowanie funkcji okresowych o zmiennej amplitudzie, całkowanie za pomocą planimetru czy krzywych giętkowych, zwykle pomijane w literaturze. Wreszcie, na koniec omówiono ścisłe obliczanie niektórych całek z ominięciem funkcji pierwotnej.</p> <p> </p> <p><strong>Spis treści</strong></p> <p><strong>Całkowanie numeryczne</strong> … 7<br />§ 1. Wstęp … 8<br />§ 2. Metoda Lagrange'a … 9<br />§ 3. Rozwijanie w szereg … 15<br />§ 4. Wzory najwyższej dokładności … 24<br />§ 5. Całkowanie funkcji regularnych … 28<br />§ 6. Wzory Newtona-Cotesa … 32<br />§ 7. Wzór trapezów … 37<br />§ 8. Wzór Simpsona … 40<br />§ 9. Zwiększenie dokładności obliczeń … 43<br />§ 10. Metoda Romberga … 47<br />§ 11. Wzory 5–8 … 51<br />§ 12. Uogólniony wzór paraboliczny … 55<br />§ 13. Obliczanie krzywych całkowych … 57<br />§ 14. Wzory Czebyszewa … 60<br />§ 15. Metoda prostokątów … 68<br />§ 16. Wzory Gaussa … 72<br />§ 17. Całkowanie w bazie Czebyszewa … 79<br />§ 18. Metoda interpolacji Czebyszewa … 86<br />§ 19. Całkowanie funkcji osobliwych metodą Gaussa … 91<br />a) Wzory Czebyszewa I … 91<br />b) Wzory Czebyszewa II … 97<br />c) Wzory z wagą [x/(1 – x)]<sup>1/2</sup> … 102<br />d) Wzory z wagą (1 – x)<sup>1/2</sup> … 106<br />e) Wzory z wagą (1 – x)<sup>–1/2</sup> … 110<br />§ 20. Całkowanie w przedziale nieskończonym … 114<br />a) Wzory Laguerre'a … 114<br />b) Wzory Hermite'a … 117</p> <p><strong>Specjalne metody całkowania</strong> … 123<br />§ 21. Całkowanie tłumionych funkcji okresowych … 124<br />§ 22. Planimetr … 130<br />§ 23. Krzywe giętkowe … 130<br />a) Interpolacja trójpunktowa … 133<br />b) Analiza ugięcia giętki … 140<br />c) Interpolacja wielopunktowa … 144<br />§ 24. Obliczanie całek z ominięciem funkcji pierwotnej … 147<br />a) Sprowadzanie do całki zależnej od parametru … 148<br />b) Podnoszenie całki do kwadratu … 149<br />c) Sprowadzanie do równania … 150<br />d) Całki Froullaniego … 150<br />§ 25. Całkowanie jednomianu tłumionego … 155</p> <p><strong>Dodatek matematyczny</strong> … 167<br />§ 26. Własności wielomianów Legendre'a … 168<br />§ 27. Własności wielomianów Laguerre'a … 173<br />§ 28. Własności wielomianów Hermite'a … 177<br />§ 29. Tożsamości przydatne w zastosowaniach … 182<br />a) Definicje … 182<br />b) Tożsamości trygonometryczne przydatne w całkowaniu … 182<br />c) Użyteczne rozwinięcia … 182<br />d) Momenty funkcji sinus i kosinus … 183</p> <p>Literatura … 185</p> 2022-09-13T00:00:00+02:00 Prawa autorskie (c) 2022 Wydawnictwo GSW http://omp.gsw.gda.pl/index.php/wydawnictwo_gsw/catalog/book/14 Migracja – zagrożenie czy szansa dla nauki i kultury 2022-07-27T12:03:17+02:00 Mirosław Borkowski wydawnictwo@gsw.gda.pl Andrey Lymar wydawnictwo@gsw.gda.pl <h3>Wprowadzenie</h3> <p>Ludzie od dawna podróżują, przemieszczają się, są ciągle w drodze — wędrują, zmieniają miejsce zamieszkania, szukają schronienia, pracy, lepszych warunków do życia i rozwoju, przygód i nowych wyzwań. Podróżowanie, przemieszczanie się ludzi może być związane ze zmianą miejsca zamieszkania, czasami ze zmianą sposobu życia, z koniecznością przystosowania się do nowych warunków, adaptacją czy asymilacją.</p> <p>Ruchy migracyjne, przesłanki ich występowania, natężenie, kierunki czy cele migracji są (były i będą) różnorodne, zawsze jednak odzwierciedlają potrzeby jednostek i grup społecznych. Uwarunkowania społeczno-gospodarcze, polityczne czy kulturowe występujące w różnych częściach świata dla jednych są przyczyną migracji, dla innych stanowią doskonałe otoczenie do rozwoju. Migracja nie jest zjawiskiem jednorodnym i nie może być oceniana tylko "z jednego punktu widzenia".</p> <p>Niezależnie od wielkości zjawiska, za każdą decyzją związaną często z wymuszonym wyjazdem z "rodzinnego kraju czy miejsca" kryją się indywidualne tragedie lub radości. Biorąc pod uwagę różne przesłanki migracji, różne jej podziały i klasyfikacje, trudno jest jednoznacznie stwierdzić, czy jest to zjawisko pozytywne, czy negatywne. Podejmowanie decyzji o migracji powinno być, w zdecydowanej większości przypadków, procesem uwzględniającym różne jego aspekty, a przede wszystkim dobro osoby decydującej się na taki ruch — zmiana środowiska, pracy, przyzwyczajeń itp.</p> <p>Migracja może też być postrzegana jako element rozwoju osobowego — zmiany w sposobie rozumienia świata, przyspieszony rozwój cywilizacyjny, poznanie nowych kultur. Przeciwieństwem tak postrzeganej migracji jawią się sytuacje, w których migranci są marginalizowani, podważa się ich potencjał osobowy czy kulturowy, niszczy się ich życie osobiste.</p> <p>Zadaniem nie tylko państwa, ale i społeczeństwa jest konieczność zapewnienia migrantom warunków do życia i rozwoju takich samych, do jakich mają prawa obywatele państwa, do którego migranci się udają. Jest to zadanie niezwykle trudne, zwłaszcza w kontekście stworzenia właściwych warunków socjalnych. Dowodów na niewłaściwe podejście do migracji i migrantów — zwłaszcza tzw. migracji zarobkowej, sytuacji, w których migranci traktowani byli niejednoznacznie i nie zawsze doceniano ich wkład w rozwój gospodarczy państwa, w którym wykonywali nierzadko prace gorzej opłacane, prace niebezpieczne, jest dużo. I chociaż sytuacja się zmienia, to w dalszym ciągu osoba z innego państwa czy nawet innego regionu jednego kraju, jest traktowana nieco inaczej w porównaniu z "rdzennym" pracownikiem.</p> <p>Polacy doskonale powinni znać i rozumieć istotę migracji. Jednak wydarzenia, których doświadczamy od kilku lat, zdają się przeczyć tej tezie. Dzieje się tak, bowiem migracja (w wielu wypadkach) przedstawiana jest jako zjawisko typowo polityczne, zjawisko zagrażające naszej państwowości, naszej szeroko rozumianej kulturze. Przez niektóre środowiska, przedstawicieli różnych "władz" czy też przez jednostki, migranci postrzegani są jako wrogowie cywilizacji, ludy barbarzyńskie. Jednostki czy grupy społeczne, których jedynym celem jest niszczenie państwa, społeczeństwa, tradycji.</p> <p>Podstawą właściwego rozumienia ruchów migracyjnych, oceny przyczyn, a przede wszystkim skutków migracji jest właściwa edukacja społeczeństwa. Edukacja prowadzona w sposób ciągły, edukacja rozważna i mądra, edukacja holistyczna, będąca podstawą do patrzenia na ruchy migracyjne w sposób uporządkowany, mający swoje korzenie w międzynarodowo chronionym systemie praw człowieka.</p> <p>Hasłu: "Migrant to człowiek", towarzyszącemu obrońcom praw człowieka walczącym o prawa uchodźców na granicy polsko-białoruskiej, warto nadać nowe brzmienie: "Migrant to taki sam człowiek, jak ja". Idea ta powinna przyświecać wszystkim działaniom prawnym, społecznym, kulturowym, towarzyszącym zjawisku migracji. Sama pomoc, o ile migranci jej potrzebują i chcą, powinna być niesiona przez jednostki, grupy społeczne doskonale rozumiejące tę problematykę. W tak drażliwych sytuacjach, jaką jest pomoc, nie można pozwalać na działanie chaotyczne, nieprzemyślane, działania prowadzone przez podmioty postrzegające to zjawisko w sposób ograniczony czy wręcz upolityczniony.</p> <p>Redaktorzy, autorzy i uczestnicy międzynarodowej konferencji, której podsumowaniem jest prezentowana monografia, mają nadzieję, że chociaż w niewielkim stopniu przyczynią się do postrzegania migracji i migrantów w sposób odpowiedni dla właściwie wyedukowanego społeczeństwa. Zmiany zachodzące wokół nas zdają się potwierdzać, że "nauka migracji" oraz "nauka o migracji" powinna na stałe zagościć w kanonach edukacji i powinna być prowadzona w sposób ciągły, w różnych formach: m.in. wykłady, konferencje, spotkania, wydawnictwa. W ten proces — nieustannej edukacji i właściwego rozumienia zjawiska edukacji — wpisuje się prezentowana monografia zawierająca opracowania przedstawiające historyczne, jak i współczesne problemy związane ze zjawiskiem migracji. Musimy mieć świadomość, że każdy z nas może też być (lub będzie musiał być) migrantem.</p> <p>Życzymy przyjemnej lektury, Redaktorzy<br>Gdańsk, 26 czerwca 2022 r.</p> <h3>Spis treści</h3> <ol> <li>Wprowadzenie … 7</li> <li>Kazimierz Ickiewicz, <em>Walka o zachowanie tożsamości religijnej i kulturowej Kaszubów w Kanadzie w II połowie XIX wieku</em> … 9</li> <li>Karol Kołodziej, <em>Żydzi w Polsce</em> … 17</li> <li>Bartłomiej Krzyczkowski, <em>Świat Bojkowsko-Łemkowski — wybrane zagadnienia w oparciu o uwarunkowania prawno-analityczne w zakresie prawa ochrony środowiska</em> … 27</li> <li>Mariusz Tadeusz Fierek, <em>Stosunek Polaków do przyjmowania uchodźców z krajów objętych konfliktami zbrojnymi</em> … 39</li> <li>Grzegorz Goryński, <em>Formy nielegalnej migracji do Polski w statystyce Straży Granicznej RP ostatnich lat</em> … 49</li> <li>Marek Żejmo, <em>Migracje we współczesnej Szwajcarii</em> … 87</li> <li>Andrey Lymar, <em>Zadania zarządzania różnorodnością oraz bezpieczeństwo społeczne i kulturowe</em> … 103</li> <li>Monika Gut-Winiarska, Maria Chomka, <em>Rola migracji ludności w promowaniu kraju ojczystego na przykładzie dziedzictwa kulinarnego</em> … 111</li> <li>Dariusz Jurczak, Katarzyna Badurowicz, <em>Rola administracji publicznej w zapewnieniu bezpieczeństwa migrującej społeczności regionu warmińsko-mazurskiego</em> … 125</li> <li>Ewa Dąbrowa, <em>Uwikłanie ideologiczne (polityczne?) dyskursu o imigrantach i uchodźcach — implikacje edukacyjne</em> … 143</li> <li>Adam Jan Karpiński, <em>Migracyjny nomadyzm humanistyczny kapitału. Plusy i minusy rozwoju społecznego</em> … 157</li> <li>Joanna Sylwia Kierzkowska, <em>Prawnośrodowiskowe i ekologiczne uwarunkowania migracji</em> … 185</li> <li>Krzysztof Olejnik, Mariusz Tadeusz Fierek, <em>Istota bezpieczeństwa ekonomicznego państwa</em> … 201</li> <li>Jose Milhazes, <em>Исторический аспект влияния португальских иммигрантов на жизнь в Российской империи</em> … 217</li> <li>Mariia Ruda, Mykhailo Paslavskyi, Taras Boyko, <em>Ecological migration of the population in the context of climate change in the western region of Ukraine</em> … 225</li> <li>Veneta Yankova, <em>Issues on the topic "The Tatars in Bulgaria and their oral history: the migration from Crimea"</em> … 243</li> </ol> <p>&nbsp;</p> 2022-07-21T00:00:00+02:00 Prawa autorskie (c) 2022 Wydawnictwo GSW http://omp.gsw.gda.pl/index.php/wydawnictwo_gsw/catalog/book/13 Socjologiczne uwarunkowania przestępczości 2022-06-23T14:34:25+02:00 Lech Milian wydawnictwo@gsw.gda.pl <p>Kryminologia, będąca przedmiotem działań praktycznych, stanowi wyodrębniony kierunek interdyscyplinarny, którego celem użytkowym jest rozpoznawanie społecznych uwarunkowań rozmaitych rodzajów przestępczości. Przestępczość jest formą naruszenia określonych prawnie lub też zwyczajowo norm współżycia społecznego ludzi egzystujących w określonym środowisku społecznym. Z wielorakiego zakresu rozmaitych rodzajów przestępczości dla treści niniejszego wykładu wybraliśmy te, które są w kodeksach ustawodawczych oznaczone jako czyny ludzi naruszające przepisy obowiązującego prawa karnego oraz cywilnego. Uzasadniając ten wybór powiemy, że nie sposób omówić wszystkie rodzaje naruszenia reguł życia społecznego, gdyż część z nich jest rozpoznawana i potępiana wyłącznie w tradycyjnie umownych, to znaczy obyczajowych, normach poprawnego zachowania się ludzi w danych środowiskach społecznych. W takich przypadkach owo potępienie przejawia się ludzi w formach rozmaitych izolacji od naruszających takie normy jednostek.</p> <p><em>Kryminologia w obrazie merytorycznym tego pojęcia zajmuje się między innymi poznawaniem środowisk społecznych, w których występuje zauważalne jako fakt społeczny zjawisko przestępczości zagrożonej restrykcjami prawnymi lub taką przestępczością są zagrożone.</em> Rozwijając to twierdzenie powiemy, że w każdym wyodrębniającym się środowisku społecznym pojawiają się czyny przestępcze. Jednak są również takie środowiska, które są wprost <em>uznawane za kryminogenne</em>, to znaczy, że w nich ma miejsce przestępczość o wyższym niż w innych nasileniu. Kryminogenność takich środowisk sprawia, że są one niejako<em> wylęgarnią niektórych rodzajów przestępczości.</em></p> <p>&nbsp;Środowiska określone jako kryminogenne są pod szczególną obserwacją kryminologów, którzy poszukują przyczyn takiej obfitującej w przestępczość aktywności. Z takiego punktu widzenia w naszym obrazie definicyjnym <em>kryminologia jest nauką, która ze swoich dociekań badawczych wyprowadza wnioski mające zjawisko przestępczości osłabiać, jeśli nie likwidować.</em> Inaczej mówiąc, działania praktyczne kryminologów wyposażonych w wiedzę naukową polegają na kompetentnej, bo opartej o wiedzę naukową, analizie zjawisk przestępczych. Szczególnie dotyczy to tych środowisk społecznych, które są niejako <em>skażone </em>ujawnioną w nich przestępczością. Pojawia się zatem korespondujące z tym, co powiedzieliśmy, pytanie: przy pomocy jakiej konkretnie wiedzy można poszukiwać owego rodowodu przestępczości. <em>W trakcie poszukiwań źródeł zjawisk przestępczych okazało się, że podłożem wielu zjawisk przestępczych są czynniki sprawcze nazywane socjologicznymi.</em></p> <p>Do czynników sprawczych — a uznanych za socjologiczne, a sprzyjające przestępczości niezależnie od ich rodzajów — można zaliczyć uwarunkowania sprawcze, które mają swoje podłoże w niekorzystnych dla ludzi sytuacjach ekonomicznych. Sytuacje te powodują, że ludzie poddani wpływom niekorzystnych w ich przypadku uwarunkowań ekonomicznych, czują się jak gdyby wykluczeni z możliwości korzystania z zasobów materialnych dostępnych innym ludziom. W efekcie narasta u nich coś w rodzaju protestu. Na podłożu tego odczucia kształtuje się zwolna, a z czasem przybierając na sile, rodzaj przeciwdziałania niezgodnego z obowiązującym prawem. <em>Uwieńczeniem tego przeciwdziałania jest przestępczy styl bycia.</em> Tenże styl bycia przybiera u ludzi popełniających przestępstwa formę wzorca<em> bytowo-kulturowego nazywanego także obyczajowym.</em> Można powiedzieć, że <em>swoista zaraźliwość takiego wzorca zachowania przestępczego jest wielka, jeśli w odczuciach osobistych ludzi wzorzec taki uznany został za uzasadniony zaistniałym w odniesieniu do nich ubóstwem.</em></p> <p>W skrajnych przypadkach, o których jeszcze powiemy, popełnianie jakiegoś przestępstwa staje się dla wielu ludzi rodzajem<em> recepty</em> umożliwiającej znośne materialnie życie. Wielkie znaczenie ma tutaj, jeśli chodzi o środowiska, które nazwaliśmy <em>kryminogennymi</em>, proces przekazu nazywany <em>naśladownictwem.</em> Naśladownictwo szczególnie wtedy, gdy jest motywowane zaspokojeniem jakiejś atrakcyjnej potrzeby, w socjologii uznane zostało za znaczący w swoich efektach przekaz społeczny. Dodajmy w kontekście przekazu zwanego naśladownictwem, że przekaz ten może mieć miejsce także w przypadkach, gdy dana osoba ulegająca atrakcyjności takiego przekazu, dostrzega w zachowaniu przestępczym innej osoby pewne wyróżniające, a zarazem atrakcyjne, cechy jej zachowania. Nie muszą one być warunkowane wyłącznie niekorzystną sytuacją ekonomiczną. Wiele przestępstw jest popełnianych wyłącznie dlatego, że pokazują obserwującej przestępców osobie, że atrakcyjne posiadanie jakiegoś dobra może być uzyskane z pominięciem pracy, a wcześniej trudów nabycia odpowiednich kompetencji pracowniczych. Odwołujemy się ponownie do swoistości kulturowo-obyczajowej środowiska kryminogennego.</p> <p>Jednak nie można opierać poszukiwań źródeł przestępczości, wyłącznie sprowadzając takie poszukiwania do uwarunkowań socjologicznych. Socjologia będąc nauką społeczną, ma naturalne powiązania z innymi naukami społecznymi. Do takich nauk społecznych spokrewnionych z socjologią zaliczają się: <em>psychologia</em> i co może zaskoczyć — także <em>ekonomia </em>oraz<em> pedagogika</em>.</p> 2021-12-31T00:00:00+01:00 Prawa autorskie (c) 2021 Wydawnictwo GSW http://omp.gsw.gda.pl/index.php/wydawnictwo_gsw/catalog/book/27 Warmia i Mazury na tle pandemicznej rzeczywistości 2024-02-16T12:25:04+01:00 Mariusz Tadeusz Fierek wydawnictwo@gsw.gda.pl Paulina Sigurska-Fierek wydawnictwo@gsw.gda.pl <h1><strong>Spis treści</strong></h1> <ol> <li>Przedsłowie, s.&nbsp;9-12</li> <li><strong>Danuta Ciukszo, Mariusz Tadeusz Fierek</strong>, Rozwiązania polityki społecznej wprowadzone w sytuacji kryzysowej powstałej podczas pandemii COVID-19, s.&nbsp;13-20</li> <li><strong>Paulina Sigurska-Fierek, Mariusz Tadeusz Fierek</strong>, Ustanowienie służby cywilnej w celu zapewnienia zawodowego, rzetelnego, bezstronnego i politycznie neutralnego wykonywania zadań państwa, s.&nbsp;21-36</li> <li><strong>Malwina Brodzik</strong>, Wpływ reformy podziału administracyjnego Polski na wykonywanie najważniejszych zadań samorządu województwa warmińsko-mazurskiego, s.&nbsp;37-56</li> <li><strong>Krzysztof Olejnik</strong>, Znaczenie województwa warmińsko-mazurskiego w bezpieczeństwie ekonomicznym Polski, s.&nbsp;57-76</li> <li><strong>Dorota Sobol</strong>, Analiza pomocy społecznej w województwie warmińsko-mazurskim w latach 2014-2018, s.&nbsp;77-96</li> <li><strong>Piotr Wojnicz</strong>, Charakterystyka zaginięć osób w wieku senioralnym w województwie warmińsko-mazurskim, s.&nbsp;97-112</li> <li><strong>Dorota Kordowska</strong>, Rola Międzynarodowej Organizacji Pracy w ochronie pracy ludzkiej w Polsce, s.&nbsp;113-132</li> <li><strong>Marzena Elżbieta Dzimidowicz</strong>, Analiza motywacji bezrobotnych w powiecie ostródzkim w latach 2016-2020, s.&nbsp;133-152</li> <li><strong>Aleksandra Maria Gral</strong>, Działania Powiatowego Urzędu Pracy w Ostródzie Filia w Morągu aktywizujące kobiety w latach 2017-2021, s.&nbsp;153-172</li> <li><strong>Dagmara Kimber</strong>, Analiza powiatu lidzbarskiego w zakresie bezrobocia i aktywizacji zawodowej kobiet w latach 2016-2020, s.&nbsp;173-192</li> <li><strong>Ewa Teresa Kowalczyk</strong>, Sołectwa w gminie Szczytno w latach 2016-2020, s.&nbsp;193-212</li> <li><strong>Angelika Brzezik</strong>, Analiza wykonania budżetu gminy Gietrzwałd w latach 2014-2018, s.&nbsp;213-232</li> <li><strong>Marta Grabowska</strong>, Gospodarka finansowa Aresztu Śledczego w Olsztynie w latach 2016-2019, s.&nbsp;233-252</li> <li><strong>Martyna Sobocińska</strong>, Analiza funkcjonowania kontroli zarządczej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej MSWiA w Olsztynie w latach 2015-2019, s.&nbsp;253-272</li> <li><strong>Krystyna Jasonek-Zyśk</strong>, Postępowanie odwoławcze wszczęte i zakończone olsztyńskiej Izby Skarbowej w latach 2014-2016, s.&nbsp;273-292</li> <li><strong>Aleksandra Sołodki</strong>, Korzyści i koszty ubezpieczeń społecznych mikroprzedsiębiorców na terenie miasta Bartoszyce, s.&nbsp;293-312</li> <li><strong>Krystian Wojnowski</strong>, Rola nauczyciela współorganizującego kształcenie w edukacji uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w szkole ogólnodostępnej, s.&nbsp;313-326</li> <li><strong>Kamila Włodarska</strong>, Prawne i organizacyjne podstawy socjoterapii, s.&nbsp;327-334</li> <li><strong>Paulina Sigurska-Fierek</strong>, <strong>Mariusz Tadeusz Fierek</strong>, Sieć Cittaslow wizerunkowym produktem turystycznym małych miast Warmii i Mazur, s.&nbsp;335-346</li> <li><strong>Jarosław Piotrowicz</strong>, Agroturystyka – alternatywą na wypoczynek w gospodarczo trudnych czasach w pandemii COVID-19, s.&nbsp;347-358</li> </ol> <p>Zobacz więcej o książce: <a title="Otwarcie nowego okna" href="https://gsw.gda.pl/pl/wydawnictwo_113" target="_blank" rel="noopener">https://gsw.gda.pl/pl/wydawnictwo_113</a></p> 2021-12-31T00:00:00+01:00 Prawa autorskie (c) 2021 Wydawnictwo GSW http://omp.gsw.gda.pl/index.php/wydawnictwo_gsw/catalog/book/26 Dlaczego ideologie są obecne w życiu społecznym? 2024-01-29T20:46:35+01:00 Lech Milian wydawnictwo@gsw.gda.pl <h1><strong>Spis treści</strong></h1> <ul> <li>In Memoriam prof. zw. dr hab. Lechowi Milianowi … 9</li> <li>Uwagi o strukturze tematycznej monografii … 13</li> <li>Informacja o zawartości tematycznej części drugiej w nawiązaniu do pierwszej … 13</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Przypomnienie wiedzy o ideologiach, ale nie tylko</strong></p> <ul> <li>Poszukiwanie sensu życia wiodącym problemem filozofów, s.&nbsp;19</li> <li>Ideologie wytworem ludzkich pragnień, jednak też narzędziem władzy, s.&nbsp;23</li> <li>Istota średniowiecznego absolutyzmu władczego kościoła, s.&nbsp;25</li> <li>Trudny proces wyzwalania się społecznego spod absolutyzmu kościoła, s.&nbsp;28</li> <li>Funkcje religii politeistycznych i przyczyny ich zaniku, s.&nbsp;31</li> <li>Czy monoteizm chrześcijaństwa może budzić wątpliwości, s.&nbsp;33</li> </ul> <p><strong>Świadomość składnikiem kontaktu ludzi z ideologiami</strong></p> <ul> <li>Świadomość kategorią społeczną, ale także ideologiczną, s.&nbsp;37</li> <li>Poszukiwanie <em>prawdy </em>składnikiem świadomości u G.W.F. Hegla, s.&nbsp;40</li> <li>Świadomość w poglądach K. Marksa oraz M. Webera, s.&nbsp;43</li> </ul> <p><strong>Ideologia i władza w dwóch ocenach poznawczych</strong></p> <ul> <li>Dlaczego władza nie może obejść się bez ideologii? Pogląd M. Webera, s.&nbsp;47</li> <li>Zależność władzy od ideologii w przekonaniu G. Simmla, s.&nbsp;50</li> </ul> <p><strong>Stoicyzm w ideologicznej konfrontacji z chrześcijaństwem</strong></p> <ul> <li>Zasady stoickiej etyki trwałym dorobkiem rzymskich intelektualistów, s.&nbsp;55</li> <li>Stoicka myśl społeczna <em>obciążona </em>problemem niewolnictwa, s.&nbsp;59</li> <li>Stoicka filozofia przekształcająca się w ideologię absolutu, s.&nbsp;61</li> <li>Religijna wyobraźnia Epikteta z chrześcijańskim jej <em>wydźwiękiem</em>, s.&nbsp;65</li> <li>Wpływ stoicyzmu na chrześcijański porządek i etykę, s.&nbsp;70</li> <li>Czym chrześcijanie <em>przyciągali </em>do siebie stoików?, s.&nbsp;73</li> </ul> <p><strong>Chrześcijaństwo na <em>wyboistej</em> drodze do panowania</strong></p> <ul> <li>Upadek idei o wspólnocie majątkowej i prawnej chrześcijan, s.&nbsp;79</li> <li>Przyczyny zanikania radykalizmu ideowego chrześcijaństwa, s.&nbsp;83</li> <li>Chrześcijaństwo w ogniu walk teologicznych. Kontrowersyjne mutacje, s.&nbsp;88</li> <li>Integracja chrześcijaństwa z istniejącym porządkiem społecznym, s.&nbsp;94</li> </ul> <p><strong>Średniowiecze, czyli chrześcijański porządek społeczny</strong></p> <ul> <li>Augustiańska wizja doskonałego państwa chrześcijańskiego, s.&nbsp;97</li> <li>Feudalizm w rozbudowanej teologicznie wizji tomistycznej, s.&nbsp;100</li> <li>Jaki powinien być według teologa Tomasza władca, nazwany królem?, s.&nbsp;103</li> <li>Teologiczno-prawny spór: kto ma prawo do własności, s.&nbsp;106</li> <li>Wykształcenie się specyficznej własności kościelnej, s.&nbsp;109</li> <li>Średniowieczna gospodarka w służbie kościoła i protestancka próba odnowy, s.&nbsp;114</li> <li>Próby adaptacji doktryn kościoła do porządków demokratycznych, s.&nbsp;117</li> </ul> <p><strong>Wolność osobista w interpretacjach ideologicznych</strong></p> <ul> <li>Wolność osobista jako kategoria społeczno-ideologiczna, s.&nbsp;123</li> <li>Przejawy czasowego zniewolenia ludzi w okresie przedhelleńskim, s.&nbsp;126</li> <li>Wolność osobista i niewolnictwo w <em>oprawie </em>filozofii starogreckiej, s.&nbsp;129</li> <li>Kult wolności osobistej podłożem ateńskiej demokracji, ale jakiej, s.&nbsp;132</li> <li>Stoicka koncepcja duchowej wolności osobistej z jej społeczną genezą, s.&nbsp;136</li> <li>Wolność osobista w teologii tomistycznych powinności, s.&nbsp;139</li> <li>Wolność osobista w formule kościoła współczesnego, s.&nbsp;142</li> <li>Wolność w ujęciu marksistowskim jako wyzwalanie się od konieczności, s.&nbsp;145</li> <li>Wolność osobista w ujęciu <em>wczesnego </em>liberalizmu politycznego, s.&nbsp;147</li> <li>Jak można zniekształcić liberalne idee? Rewolucja francuska, s.&nbsp;149</li> </ul> <p><strong>Czas poza pracą w kontekście wolności osobistej</strong></p> <ul> <li>Czas poza pracą w historycznych przekształceniach jego <em>meritum</em>, s.&nbsp;153</li> <li>Czas poza pracą w marksistowskiej ewolucji pojęciowej … 156</li> <li>Współczesny czas wolny <em>wpisany </em>w ideę <em>liberalnej</em> wolności osobistej, s.&nbsp;158</li> </ul> <p><strong>Liberalizm i marksizm oraz ich ideologiczne mutacje</strong></p> <ul> <li>Średniowieczne początki liberalizmu i jego nowożytne wzmocnienia, s.&nbsp;163</li> <li>Liberalizm ekonomiczny i jego ideologie <em>nasycone</em> mutacjami, s.&nbsp;167</li> <li>Jeszcze o pracy w jej procesie <em>liberalnego dojrzewania</em>, s.&nbsp;170</li> <li>Humanizm życia społecznego kategorią demokracji liberalnej, s.&nbsp;173</li> <li>Marksizm z dialektyką przekształceń życia społecznego, s.&nbsp;175</li> <li>Enigmatyczna wizja marksistowskiego porządku socjalistycznego, s.&nbsp;178</li> <li>Pochodna marksizmu, czyli syndykalistyczny anarchizm, s.&nbsp;181</li> <li>Marksizm <em>unowocześniony </em>w koncepcji H. Marcuse’a, s.&nbsp;184</li> <li>Udany w praktyce fenomen ideologiczny, czyli socjaldemokracja, s.&nbsp;187</li> </ul> <p><strong>Karol Monteskiusz z wizją demokracji, nadal aktualną</strong></p> <ul> <li>Istota demokracji, ale też jej konieczne uwarunkowania, s.&nbsp;191</li> <li>Zagrożenia dla demokracji w ludzkiej zachłanności na bogactwa?, s.&nbsp;195</li> <li>Potrzeba społecznej kontroli władzy, także w demokracji, s.&nbsp;197</li> <li>Ludzkie pragnienie władzy kolejnym problemem demokracji, s.&nbsp;199</li> </ul> <p><strong>Podłoże sprawcze dla ideologii XX i XXI wieku</strong></p> <ul> <li>Wczesny liberalizmu już w <em>kapitalistycznej oprawie</em> według T. Veblena, s.&nbsp;203</li> <li>Neoliberalizm według S. Amina, myśliciela pozaeuropejskiego, s.&nbsp;206</li> <li>W poszukiwaniu źródeł ideowych rasizmu i nacjonalizmu, s.&nbsp;210</li> <li>Ideologia zaborów imperialnych z zarysem historycznym, s.&nbsp;213</li> <li>Globalizacja odmianą współczesnego imperializmu, s.&nbsp;217</li> </ul> <p><strong>Bolszewizm i faszyzm w wizjach i praktyce</strong></p> <ul> <li>Mutacja marksizmu w koncepcji dyktatury proletariatu, s.&nbsp;223</li> <li>Bolszewizm leninowsko-stalinowski w obrazie faktograficznym, s.&nbsp;226</li> <li><em>Demokracja ludowa </em>osobliwą mutacją umiarkowanego bolszewizmu, s.&nbsp;230</li> <li>Faszyzm włoski w zarysie rozwoju ideologicznego, s.&nbsp;234</li> <li>Nazizm lub hitleryzm niemiecką wersją włoskiego faszyzmu, s.&nbsp;237</li> <li>Mityczne, kulturowe oraz filozoficzne źródła nazizmu, s.&nbsp;240</li> </ul> <p><strong>Świat w bieżących uwikłaniach ideologicznych</strong></p> <ul> <li>Czy ideologie mają jeszcze sens dalszego istnienia?, s.&nbsp;245</li> <li>Obraz sprzeczności świata w pełni już globalnego, s.&nbsp;249</li> <li>Wizja społeczeństwa informacyjnego w rozbieżnych poglądach, s.&nbsp;253</li> <li>Populizm pretendujący do rangi współczesnej ideologii, s.&nbsp;255</li> <li>Populizm nowym rodzajem demokracji nieliberalnej?, s.&nbsp;258</li> </ul> <p><strong>Potężniejące zagrożenia, także nie w pełni ideologiczne</strong></p> <ul> <li>Ekspansja islamu z religijną wizją porządku społecznego, s.&nbsp;261</li> <li>Jak może wyglądać przyszły społeczny świat zindustrializowany?, s.&nbsp;265</li> <li>Eugenika liberalna sygnalizowanym społecznym faktem?, s.&nbsp;267</li> <li>Działanie zapobiegawcze czy oczekiwanie na apokalipsę?, s.&nbsp;270</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <ul> <li>Dzieła wykorzystane w treści opracowania, s.&nbsp;275</li> <li>Indeks nazwisk, s.&nbsp;281</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p>Zobacz więcej o książce: <a title="Otwarcie nowego okna" href="https://gsw.gda.pl/pl/wydawnictwo/dlaczego-ideologie-sa-obecne_104" target="_blank" rel="noopener">https://gsw.gda.pl/pl/wydawnictwo/dlaczego-ideologie-sa-obecne_104</a><br>(niniejsza cz. 2 dostępna również jako wydanie drukowane, ISBN druk 978-83-66270-09-1)</p> <p>Zobacz cz. 1 monografii (tylko wydanie drukowane): <a title="Otwarcie nowego okna" href="https://gsw.gda.pl/pl/wydawnictwo/dlaczego-ideologie-sa-obecne_099" target="_blank" rel="noopener">https://gsw.gda.pl/pl/wydawnictwo/dlaczego-ideologie-sa-obecne_099</a></p> 2021-12-30T00:00:00+01:00 Prawa autorskie (c) 2021 Wydawnictwo GSW http://omp.gsw.gda.pl/index.php/wydawnictwo_gsw/catalog/book/17 Wytrzymałość zmęczeniowa 2022-09-19T11:20:57+02:00 Maciej Pawłowski wydawnictwo@gsw.gda.pl <p>W skrypcie omówiono wytrzymałość zmęczeniową stali w ujęciu makroskopowym, tj. w oparciu o krzywe Wöhlera, z ominięciem teorii propagacji pęknięć zmęczeniowych. Omówiono współczynnik asymetrii oscylacji naprężeń <em>R</em> oraz trzy sposoby przedstawiania wyników badań, dotyczących nieograniczonej wytrzymałości zmęczeniowej. Podano analityczne związki, dotyczące współczynnika <em>R</em>, nieznane w literaturze oraz wyprowadzono wzór na liczbę oscylacji <em>N</em> do zniszczenia próbki, uwzględniający naprężenia średnie, także nieznany w literaturze. Omówiono obliczanie stopnia zużycia zmęczeniowego <em>D</em> w oparciu o hipotezę Palmgrena-Minera, sprowadzającej się do sumy dwóch niezupełnych funkcji gamma. Pokazano, że krzywe Wöhlera dla oscylacji zmiennoamplitudowych, typowych w okrętownictwie, są inne niż w przypadku oscylacji o stałej amplitudzie, typowych w budowie maszyn.</p> <h3><strong>Spis treści</strong></h3> <ul> <li>§ 1. Oznaczenia i określenia stosowane w skrypcie … 4</li> <li>§ 2. Podstawowe pojęcia … 5</li> <li>§ 3. Badania wytrzymałości zmęczeniowej … 6</li> <li>§ 4. Prezentacja parametrów zmęczeniowych … 11</li> <li>§ 5. Wpływ granicy plastyczności Re na obszar bezpiecznych oscylacji … 14</li> <li>§ 6. Aproksymacja wykresów Wöhlera … 15</li> <li>§ 7. Hipoteza Palmgrena-Minera … 23</li> <li>§ 8. Oscylacje nieregularne … 26</li> <li>§ 9. Związek prognozy długoterminowej z krótkoterminową … 31</li> <li>§ 10. Zginanie kadłuba. Oscylacje nieharmoniczne … 35</li> <li>§ 11. Rozkład Weibulla … 36</li> <li>§ 12. Wyznaczanie stopnia zużycia zmęczeniowego D … 39</li> <li>§ 13. Przykład obliczeniowy … 42</li> <li>§ 14. Podsumowanie … 45</li> <li>Zadania … 45</li> <li>Literatura … 49</li> </ul> 2021-12-22T00:00:00+01:00 Prawa autorskie (c) 2021 Wydawnictwo GSW http://omp.gsw.gda.pl/index.php/wydawnictwo_gsw/catalog/book/11 Słowiański duch we współczesnym świecie 2021-06-14T21:09:23+02:00 Arnold Ananicz ps. Ananiczius wydawnictwo@gsw.gda.pl Krzysztof Andrzej Górecki wydawnictwo@gsw.gda.pl Tomasz Awdziejczyk wydawnictwo@gsw.gda.pl Joanna Banek wydawnictwo@gsw.gda.pl Krzysztof Bąkowski wydawnictwo@gsw.gda.pl Waldemar Borowski wydawnictwo@gsw.gda.pl Gracjan Cimek wydawnictwo@gsw.gda.pl Dominika Daszewska wydawnictwo@gsw.gda.pl Jacek Dittwald wydawnictwo@gsw.gda.pl Andrzej Kaleta wydawnictwo@gsw.gda.pl Adam Jan Karpiński wydawnictwo@gsw.gda.pl Joanna Korecka wydawnictwo@gsw.gda.pl Barbara Krygier wydawnictwo@gsw.gda.pl Piotr Kudrycki wydawnictwo@gsw.gda.pl Jolanta Kuśmierska wydawnictwo@gsw.gda.pl Edyta Majewska wydawnictwo@gsw.gda.pl Karolina Mysłek wydawnictwo@gsw.gda.pl Magda Opozda-Szwabe wydawnictwo@gsw.gda.pl Rajmund Pluta wydawnictwo@gsw.gda.pl Jerzy Przybył wydawnictwo@gsw.gda.pl Kamila Wojciechowicz-Krauze wydawnictwo@gsw.gda.pl <p class="rtejustify">Przedstawiamy materiał wyjątkowy, który powstał w warunkach, gdzie na oczach wszystkich, w skali kosmicznej, odbywa się proces transformacji naszego świata. Jednocześnie słowiański duch odradza się w tej części globu, gdzie jak wszędzie "covidianizm" próbuje narzucić nowy kierunek zmian. Termin planowanej konferencji plenerowej w Gdańsku przesuwany jest kolejny raz. Jej tytuł "Słowiański duch we współczesnym świecie" to sygnał, że z tego miejsca na ziemi wydobywa się energia, która może wpłynąć na kierunek ewolucyjnych zmian w bardziej przyjazną człowiekowi, niż NWO, stronę. Słowiańska perspektywa, to punkt widzenia, przez który zarówno świat nauki, jak i świat sztuki próbują przyjrzeć się sobie w nieco odmienny sposób.</p> <p class="rtejustify">Troska o zachowanie harmonii w kontakcie z szeroką pojmowaną naturą kreuje potrzebę nieustannej pracy nad rozwijaniem świadomości istoty ludzkiej — w celu zrozumienia jej miejsca i roli we wszechświecie.</p> <p class="rtejustify">Niniejszy materiał i zaplanowana konferencja w Gdańsku to kolejny etap rozwijania naukowego dialogu w tym kierunku. Do dialogu włącza się również środowisko artystyczne, które swoją obecnością i pracami malarskimi wyraża zainteresowanie tym, czym jest duchowość jako taka i słowiańska duchowość, w szczególności. W jakim stopniu może ona wpływać na sposób widzenia przestrzeni i świata, który współtworzą.</p> 2021-06-14T00:00:00+02:00 Prawa autorskie (c) 2021 Wydawnictwo GSW http://omp.gsw.gda.pl/index.php/wydawnictwo_gsw/catalog/book/15 Sustainable development – state and prospects 2022-07-29T15:55:25+02:00 Mirosław Borkowski wydawnictwo@gsw.gda.pl Oleksandr Moroz wydawnictwo@gsw.gda.pl Mykhailo Paslavskyi wydawnictwo@gsw.gda.pl <p><strong>Table of contents</strong></p> <ol> <li>Mirosław Borkowski, Mariia Ruda, Mykhailo Paslavskyi, Taras Boyko, Nadezhda Goncharova, <em>Sustainable development of a compound landscape complex: approval of the compartmental concept</em></li> <li>Olexandra Farat, Rostyslav Slavyuk, Irina Yemchenko, Oksana Shauda, Mariana Bets, <em>Review of scientific literature in the context of cluster development problems in the system of provisions of the concept of sustainable development</em></li> <li>Sviatoslav Kniaz, Vira Kosovska, Nadia Yavorska, Tania Danko, Roman Rusyn-Grynyk, <em>Analytical and information support of the structural development of eco-entrepreneurship in the system of sustainable development</em></li> <li>Volodymyr Mokryy, Iryna Kazymyra, Ihor Petrushka, Oleksandr Moroz, Ruslan Grechanyk, <em>Concept of environmental-technological reconstruction for wastewater treatment plants of Western Bug basin in Ukrainian-Polish hydrological network of Lviv region</em></li> <li>Oleksandr Moroz, Olha Kuz, Mariia Ruda, <em>Analysis of the acoustic impact of windparks in the Ukrainian Carpathians on adjacent residential areas</em></li> <li>Oleh Nahurskyi, Stepan Kachan, Borys Bolibruh, Viktor Vasiychuk, Olena Matskiv, Volodymyr Shepitchak, <em>Stability of territorial communities in normal situations and emergency</em></li> <li>Ihor Petrushka, Myroslav Malovanyy, Kateryna Petrushka, Olena Danylovych, <em>The influence of counterion’s nature on ion-exchange properties of sulfocationite resin KU-2</em></li> <li>Andriy Terebukh, Lidiia Lisovska, Iryna Kazymyra, Iwona Jażewicz, Aleksandra Zienkiewicz, <em>Formation of tourism products: the resource-based decision making</em></li> <li>Andriy Terebukh, Mariana Senkiv, Oleksandr Moroz, <em>Accessible tourism for all and its contribution to sustainable development: experience of the European Union</em></li> <li>Viktor Vasiichuk, Oleh Nahurskyy, Stepan Kachan, Nataliya Vytrykush, Halyna Korzh, <em>The human reaction speed study under the action of different stressors</em></li> <li>Ewa Jakusik, Anna Chodubska, Dawid Biernacik, <em>Kontrola jakości danych meteorologicznych wartościami granicznymi WMO na przykładzie danych anemometrycznych dla wybranych stacji synoptycznych</em></li> </ol> 2020-12-31T00:00:00+01:00 Prawa autorskie (c) 2020 Wydawnictwo GSW http://omp.gsw.gda.pl/index.php/wydawnictwo_gsw/catalog/book/1 Analiza stanu naprężeń 2020-05-27T13:34:38+02:00 Maciej Pawłowski wydawnictwo@gsw.gda.pl <p>W skrypcie omówiono pojęcie tensora naprężeń, kierunki główne naprężeń oraz dwie najważniejsze hipotezy wytężeniowe (Mohra i Hubera), zakończone ich porównaniem. Naprężenie zredukowane według hipotezy Hubera jest równe lub mniejsze od naprężenia zredukowanego według Mohra. W najgorszym przypadku, gdy naprężenia główne tworzą ciąg arytmetyczny, różnica wynosi 13,4%.</p> 2020-05-28T00:00:00+02:00 Prawa autorskie (c) 2018 Gdańska Szkoła Wyższa http://omp.gsw.gda.pl/index.php/wydawnictwo_gsw/catalog/book/22 Różnokierunkowość współczesnych procesów społecznych w polskiej tematyce badawczej w latach 1989-2019 2023-12-23T15:16:15+01:00 Mariusz Tadeusz Fierek wydawnictwo@gsw.gda.pl <p>Zachodzące obecnie w Polsce zmiany w zakresie procesów demograficznych, kulturowych, związanych z rodziną, rynkiem pracy czy edukacją i wychowaniem, skłaniają do refleksji nie tylko na temat samych trendów, lecz także prognoz i możliwych działań profilaktycznych, prewencyjnych i pomocowych. Najbliższe lata przyniosą poważne zmiany, może nie tak nagłe jak w 1989 r., ale świat w 2039 r. (50 lat po upadku komunizmu) będzie mało podobny do tego, jaki początkowo wyłaniał się z epoki zimnej wojny</p> <h2><strong>Spis treści</strong></h2> <ol class="list"> <li>Przedmowa … s. 7-8</li> <li><strong>Mariusz Tadeusz Fierek</strong>, <em>Résumé 30 lat różnokierunkowych przemian społeczno-gospodarczych w III Rzeczypospolitej w latach 1989-2019</em> … s. 9-36<br />Streszczenie: Celem podjętych badań jest zaprezentowanie résumé 30 lat różnokierunkowych przemian społeczno-gospodarczych w III Rzeczypospolitej w latach 1989-2019. Dla realizacji celu badań koniecznym było pokazanie uwarunkowań transformacji ustrojowej oraz jej konsekwencji. Przedstawiono również gospodarkę polską w procesie wielkiej transformacji oraz zaprezentowano wskazania respondentów dotyczące zmiany ustroju w latach 1994-2019</li> <li><strong>Paulina Sigurska-Fierek</strong>, <strong>Mariusz Tadeusz Fierek</strong>, <em>Program "Rodzina 500+" głównym instrumentem polityki rodzinnej realizującym poprawę sytuacji demograficznej i redukcję ubóstwa wśród najmłodszych oraz inwestycję w </em>rodzinę … s. 37-56<br />Streszczenie: Celem podjętych badań jest zaprezentowanie programu "Rodzina 500+" – głównego instrumentu polityki rodzinnej realizującego poprawę sytuacji demograficznej i redukcję ubóstwa wśród najmłodszych oraz inwestycję w rodzinę. Dla realizacji celu badań koniecznym było pokazanie rodziny jako naturalnego środowiska człowieka oraz ciągłości i zmiany w polityce rodzinnej. Przedstawiono również zasięg programu "Rodzina 500+" i jego skutki oraz zaprezentowano ocenę polityki państwa wobec rodzin i poparcie dla programu "Rodzina 500+"</li> <li><strong>Danuta Ciukszo</strong>, <em>Praca zawodowa kobiet w Polsce na tle procesów społecznych</em> … s. 57-68<br />Streszczenie: Praca zawodowa kobiet jest zjawiskiem, które stopniowo rozwijało się w Polsce dopiero od trzeciej dekady XX w. Należy je analizować na tle procesów upowszechnienia edukacji obu płci, przyspieszonej urbanizacji i industrializacji zwłaszcza po drugiej wojnie światowej, co z kolei doprowadziło do wzmożonego procesu egalitaryzacji ról społecznych, zarówno rodzinnych jak i zawodowych. Po 1989 r. w procesie transformacji ustrojowej ukształtował się rynek pracy, na którym obserwowano różnice w sytuacji kobiet i mężczyzn w rolach zawodowych. Początek XXI w. w Polsce to okres dynamicznych zmian na polskim rynku pracy, spowodowanych głównie procesem transformacji ustrojowej, wejściem Polski do Unii Europejskiej oraz okresami recesji lub wzrostu gospodarczego, a także złożonych procesów i problemów społecznych, w tym bezrobocia. Ogólnie kobiety bardziej wykształcone i mieszkające w regionach o małym bezrobociu i dużych miastach będą bardziej aktywne i macierzyństwo nie wpłynie na ich dezaktywację zawodową. Natomiast w województwach mniej rozwiniętych gospodarczo o niskim stopniu urbanizacji, do których należy m.in. warmińsko-mazurskie, gdzie bezrobocie utrzymuje się na stosunkowo wysokim poziomie, wzrośnie liczba kobiet niepracujących, zwłaszcza tych o niskim wykształceniu</li> <li><strong>Małgorzata Alchimionek</strong>, <em>Pozycja osób niepełnosprawnych we współczesnej Polsce w świetle zmian prawnych, ekonomicznych i społecznych</em> … s. 69-82<br />Streszczenie: Opracowanie poświęcone jest pozycji osób niepełnosprawnych w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii zmian prawnych, ekonomicznych i społecznych. Autorka wyjaśnia czym jest niepełnosprawność, jakie są jej stopnie, wymienia organy uprawnione do stwierdzenia stopnia niepełnosprawności w celach rentowych oraz pozarentowych. Ponadto zwraca uwagę na sytuację społeczną i ekonomiczną osób niepełnosprawnych, ich aktywność zawodową, wykształcenie, ale również uprawnienia przysługujące w związku z niepełnosprawnością. Aby podkreślić społeczny wymiar niepełnosprawności coraz częściej na świecie stosuje się termin osoba z niepełnosprawnością, który ma podkreślać zewnętrzny wymiar niepełnosprawności, wskazując tym samym, że niepełnosprawność jest tylko jedną z wielu cech przypisanych do osoby</li> <li><strong>Bogusława Karpińska-Głowacka</strong>, <em>Dzieci krzywdzone, ich prawa na przełomie lat</em> … s. 83-92<br />Streszczenie: Celem artykułu jest przybliżenie tematu krzywdzonych dzieci. Odkąd sięgamy pamięcią, dzieci były wykorzystywane, krzywdzone. Faktem jest, iż wraz z rozwojem świata, społeczności, model ten zaciera się, mniej jest przypadków krzywdzenia dzieci. Społeczeństwo zwraca uwagę na dobro dzieci, rozpieszcza, daje poczucie bezpieczeństwa i miłości. W skrajnych przypadkach, gdzie dziecko jest krzywdzone, dostaje odpowiednią opiekę, w ośrodkach do tego przygotowanych. Dawniej też funkcjonowały takie ośrodki, teraz są one bardziej dostępne, znane. Historia pokazuje nam, że nie powinniśmy być obojętni na krzywdę dzieci, tylko powinniśmy im pomóc</li> <li><strong>Krystian Wojnowski</strong>, <em>Podmiotowe czy przedmiotowe traktowanie dziecka/ucznia/wychowanka w procesie edukacji i wychowania?</em> … s. 93-100<br />Streszczenie: Szkoła jako środowisko społeczno-wychowawcze stanowi sumę warunków tworzonych przez życie zbiorowe i służy kształtowaniu osobowości jednostki. Szkoła to spotkanie młodości i doświadczenia, miejsce zetknięcia się dwóch pokoleń – nauczycieli i uczniów. Współczesne tendencje funkcjonowania szkół dotyczą humanizacji wychowania, polegającej m.in. na ścisłej i systematycznej współpracy z rodzicami w celu kształtowania właściwej postawy młodego człowieka. W niniejszym opracowaniu skupię się na tym, jak dzisiaj w powszechnej świadomości powinno się traktować uczniów i czy powinno być to zachowanie przedmiotowe, czy podmiotowe</li> <li><strong>Paweł Wyszkowski</strong>, <em>W meandrach 20 lat reformy polskiej oświaty (1999-2019) – refleksje praktyka i eksperta ds. edukacyjnej wartości dodanej</em> … s. 101-110<br />Streszczenie: Pierwsze dwie dekady XXI w. dosłownie przewróciły do góry nogami polskie szkolnictwo. Byliśmy świadkami swoistej metamorfozy – przeobrażenia wszystkich płaszczyzn oświaty, tych widzianych z perspektywy dalekiej, instytucjonalnej, jak i tych z perspektywy bliskiej, upodmiotowionej, uczniowskiej. Obie są ważne, obie nie mogą bez siebie istnieć, obie muszą ewoluować równocześnie. Autor, z punktu widzenia praktyka, snuje refleksje nad zmianami w polskiej oświacie, natomiast z punktu widzenia eksperta ds. edukacyjnej wartości dodanej, prezentuje narzędzie pomiaru skuteczności dydaktycznej. Całość zamyka kilkoma pytaniami retorycznymi, dotyczącymi stanu obecnego</li> <li><strong>Piotr Miller</strong>, <em>Internet w Polsce na przełomie ostatnich 30 lat</em> … s. 111-118<br />Streszczenie: Internet – dziś używamy go przede wszystkim do pracy i rozrywki. A kiedyś? Początkowo internet miał być narzędziem służącym złamaniu rywala podczas przewidywanej III wojny światowej (zimnej wojny). Kto wynalazł internet? Jakie były początki internetu w Polsce i co sprawiło, że stał się bardziej ogólnodostępny? Na ww. pytania autor postara się udzielić odpowiedzi, mając na uwadze, że ramy czasowe funkcjonowania internetu w Polsce pokrywają się z ramami czasowymi tejże monografii. Całość rozważań zamykają fragmenty najnowszego komunikatu z badań Centrum Badania Opinii Społecznej przeprowadzonych w maju 2019 r.</li> <li><strong>Jacek Janusz Mrozek</strong>, <em>Realizowanie misji publicznej przez Radio Olsztyn S.A.</em> … s. 119-142<br />Streszczenie: Celem niniejszego artykułu jest próba analizy realizacji misji publicznej przez Radio Olsztyn SA w 2018 r. Z przeprowadzonej analizy wynika, że Radio Olsztyn SA zrealizowało w całości plany programowo-misyjne zarówno w programie regionalnym, jak i lokalnym dla mniejszości ukraińskiej. Ponadto, Radio Olsztyn SA zdobywa nowe rynki reklamowe poprzez starania o poprawę słuchalności, zgodnie z przyjętą strategią rozwoju rozgłośni. Dodatkowo Radio Olsztyn SA przeprowadzało systematyczne kampanie wizerunkowe oparte głównie na organizacji wielu akcji zarówno o charakterze prospołecznym, prozdrowotnym i edukacyjnym, jak i promocyjnym. Kluczowymi działaniami Radia Olsztyn SA są cykliczne, bezpośrednie transmisje z różnych miejscowości regionu realizowane dzięki inicjatywom własnym, a także za sprawą objętych patronatów nad znaczną liczbą wydarzeń kulturalnych, sportowych, gospodarczych i innych odbywających się w województwie. Działania ww., w perspektywie długofalowej mogą przynieść efekty w postaci poprawy słuchalności programów oferowanych przez rozgłośnię</li> <li><strong>Natalia Kruszewska</strong>, <em>Trening rozwoju osobistego</em> … s. 143-158<br />Streszczenie: Celem artykułu jest zaprezentowanie treningu rozwoju osobistego. Dla realizacji celu badań koniecznym było pokazanie pojęcia rozwoju osobistego oraz potrzeb i ich kluczowego znaczenia w tym rozwoju. Przedstawiono również trening rozwoju osobistego, czyli drogę do mentalnej dojrzałości oraz zaprezentowano go w praktyce</li> <li><strong>Aleksandra Friedberg</strong>, <em>Komunikacja w organizacji</em> … s. 159-164<br />Streszczenie: We współczesnych czasach, globalizacji i wzrostu dostępności do informacji, umiejętność komunikowania się jest niezbędna do rozwijania się organizacji. Aby organizacja działała skutecznie, kadra zarządzająca powinna zadbać o wymianę informacji i jakość procesu komunikacji między pracownikami. W artykule zostały omówione procesy i zadania usprawniające komunikację wewnętrzną, pamiętając, iż efektywna komunikacja pozwala na rozwój kreatywności pracowników oraz konkurencyjności organizacji</li> <li><strong>Piotr Wojnicz</strong>, <strong>Izabela Sękowska</strong>, <em>Skimming bankomatowy – nowa forma przestępczości kryminalnej w Polsce po 1989 r. </em>… s. 165-182<br />Streszczenie: Skimming bankomatowy jest nową formą przestępczości kryminalnej o charakterze zorganizowanym, która zaistniała w Polsce po 1989 r. Przestępczość ta była efektem przemian społeczno-gospodarczych jakie miały miejsce w tym czasie w Polsce. W pierwszym okresie po transformacji ustrojowej polskie organy ścigania nie były przygotowane ani pod względem prawnym, ani technologicznym do efektywnego zwalczania tego rodzaju przestępczości. Dopiero nowe regulacje prawne oraz ścisła współpraca z bankami w tym zakresie pozwoliły na ograniczenie intensywności skimmingu bankomatowego</li> <li><strong>Jan Kudrelek</strong>, <em>Wybrane problemy stosowania ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii jako remedium racjonalizacji zwalczania zjawiska narkomanii</em> … s. 183-200<br />Streszczenie: Publikacja ukazuje działania podejmowane przez polskiego ustawodawcę w zakresie racjonalizowania zwalczania przestępczości narkotykowej. Zasadą jest, że bezprawny obrót środkami odurzającymi spotyka się z surową regulacją prawa karnego, co jest wynikiem znacznej społecznej szkodliwości czynów naruszających ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii. Surowość zagrożenia karnego w nielicznych sytuacjach doznaje znacznego złagodzenia. Złagodzenie ustawowego zagrożenia jest uzasadnione tym, że społeczne okoliczności popełnienia czynu zabronionego łagodzą zdaniem ustawodawcy społeczną szkodliwość czynu. Nie omawiając w tym miejscu elementów mających znacznie przy ocenie społecznej szkodliwości czynu należy jednak zasygnalizować, że składają się na nią elementy związane ze stroną podmiotową (czyli te dotyczące zawinienia sprawcy) i dotyczące strony przedmiotowej (m.in. rodzaj i charakter naruszonego dobra, rozmiary wyrządzonej szkody). Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii w art. 62a przyjmuje rozwiązanie pozwalające fakultatywnie egzekwować odpowiedzialność za przestępstwo posiadania bez zezwolenia środków odurzających lub psychotropowych. Taka możliwość wystąpi gdy sprawca przestępstwa będzie dysponował środkami odurzającymi lub psychotropowymi w ilości nieznacznej i jednocześnie substancje te są przeznaczone na własny użytek. Ustalenie wskazanych tu przesłanek stosowania art. 62a ma miejsce w ramach czynności procesowych, a nie sprawdzających. Czynności procesowe pozwolą zweryfikować stan faktyczny i przeprowadzić właściwą egzegezę normy z art. 62a ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Przeprowadzonego dochodzenia lub śledztwa w fazie wstępnej można jednak dalej nie prowadzić tylko jeszcze przed wszczęciem formalnym umorzyć. Taki tryb procedowania pozwala zaoszczędzić sił i środków Policji i Prokuraturze, przy jednoczesnym racjonalizowaniu karania sprawcy przestępstwa. W tym świetle wprowadzona regulacja art. 62a jest pożądana w zakresie regulacji prawa karnego zwalczającej przestępstwa stypizowane w ustawie o przeciwdziałaniu narkomani</li> <li><strong>Sławomir Kudrelek</strong>, <em>Wybrane aspekty nadzoru procesowego w związku z umorzeniem rejestrowym dochodzenia</em> … s. 201-210<br />Streszczenie: Przedstawiając ewolucję przepisów w zakresie nadzoru prokuratora nad umorzeniem rejestrowym dochodzenia krytycznie oceniono regulacje ustawy w tym zakresie. Wydane przez Policję postanowienie o umorzeniu dochodzenia i wpisaniu sprawy do rejestru przestępstw nie wymaga zatwierdzenia prokuratora. Nie jest to właściwa i pożądana sytuacja z uwagi na możliwość wystąpienia nieprawidłowości po stronie organu prowadzącego dochodzenie, polegających na zbyt wczesnym umarzaniu dochodzenia w trybie rejestrowym</li> <li><strong>Aneta Lenarciak</strong>, <em>Portrety amerykańskiej prezydentury – osiągnięcia i porażki prezydentów Stanów Zjednoczonych w latach kadencji 2001-2018</em> … s. 211-225<br />Streszczenie: W niniejszym artykule poddano analizie osiągnięcia i porażki prezydentury trzech współczesnych prezydentów Stanów Zjednoczonych wliczając George’a W. Busha, Baracka Obamę i Donalda Trumpa w obszarze działań polityki zewnętrznej i wewnętrznej. Miernikiem osiągnięć i porażek prezydentury danego lidera rządu amerykańskiego była wnikliwa geneza wybranego elementu prezydentury i przedstawienie głównych założeń jakie chciał i osiągnął w tej kwestii. Kryterium selekcji wyszczególnionego problemu prezydentury stał się jego wpływ i wydźwięk jaki przełożył się na polu działania polityki gospodarczej, prospołecznej i finansowej oraz globalnemu zagrożeniu terrorystycznemu. Wskazano także, że osiągnięcia prezydenta są mierzone przez wykorzystanie potencjału władzy i wpływ swego urzędu, bez przekraczania granic wyznaczonych przez konstytucję w skomplikowanym układzie powiązań. Na sukces prezydentury składa się powiększenie reputacji i poważania prezydenta oraz pozostawienie instytucjonalnego testamentu tzn. gdy prezydent poprzez swoją działalność trwale wpłynie na charakter i publiczne postrzeganie jego dokonań</li> </ol> <p>Wersja pliku: 2019-12-30_b</p> 2019-12-30T00:00:00+01:00 Prawa autorskie (c) 2019 Wydawnictwo GSW http://omp.gsw.gda.pl/index.php/wydawnictwo_gsw/catalog/book/12 Nauka i edukacja we współczesnym świecie 2022-01-08T13:42:32+01:00 Mirosław Borkowski wydawnictwo@gsw.gda.pl Andrey Lymar wydawnictwo@gsw.gda.pl <ol> <li><strong>Iryna Babets</strong>, <em>Bezpieczeństwo ekonomiczne współpracy interregionalnej Ukrainy z krajami UE: kierunek strategiczny — rolnictwo</em><br><span style="text-decoration: underline;">Streszczenie</span>: Celem artykułu jest określenie teoretycznych i metodologicznych podstaw, priorytetów strategicznych i narzędzi instytucjonalnych dla wzmocnienia bezpieczeństwa ekonomicznego regionów Ukrainy we współpracy interregionalnej z krajami UE w sektorze rolniczym. Przedstawiono założenia metodologiczne współpracy interregionalnej Ukrainy z krajami UE jako środku poprawy stanu bezpieczeństwa gospodarczego. Na podstawie analizy skupień dokonano klasyfikacji regionów Ukrainy ze względu na potencjał rolnictwa. Zaproponowano kierunki wzmocnienia ekonomicznego bezpieczeństwa regionów w sektorze rolniczym w oparciu o połączenie ich przewag konkurencyjnych. Określono podstawowe założenia metodologiczne w zakresie poprawy stanu ekonomicznego bezpieczeństwa w sektorze rolnym dla regionów uczestniczących we współpracy interregionalnej. Dokonano oceny ekonomicznego bezpieczeństwa sektora rolnego obwodów Lwowskiego i Połtawskiego i na tej podstawie uzasadniono strategiczne priorytety współpracy interregionalnej. Ilustracją modelu współpracy interregionalnej jest określenie możliwych powiązań sektoralnych i międzybranżowych obwodów Lwowskiego i Połtawskiego z województwami Podkarpackim i Małopolskim. <br><span style="text-decoration: underline;">Słowa kluczowe</span>: bezpieczeństwo ekonomiczne, współpraca interregionalna, sektor rolniczy, potencjał rolnictwa, zagrożenia, priorytety strategiczne.</li> <li><strong>Sławomir Stanisław Dębski</strong>, <strong>Dariusz Skalski</strong>, <strong>Piotr Lizakowski</strong>, <em>Bezpieczeństwo społeczne — wybrane zagadnienia</em><br><span style="text-decoration: underline;">Streszczenie</span>: Proces badawczy realizowany w przestrzeni zarządzania państwem demokratycznym aksjologicznie i prakseologicznie prowadzi do krytyki współczesnego instytucjonalizmu stanowiąc interdyscyplinarne wyzwanie badawcze.<br><span style="text-decoration: underline;">Słowa kluczowe</span>: bezpieczeństwo społeczne, administracja publiczna, demokracja, zarządzanie państwem, zagrożenia.</li> <li><strong>Jerzy Kosiński</strong>, <em>Podstawy zajęcia i zabezpieczania danych cyfrowych jako element reagowania na naruszenia bezpieczeństwa</em><br><span style="text-decoration: underline;">Streszczenie</span>: Rozdział zawiera zwięzły przegląd aktów normatywnych i dobrych praktyk związanych z zajęciem i zabezpieczaniem danych cyfrowych.<br><span style="text-decoration: underline;">Słowa kluczowe</span>: dane cyfrowe, naruszenie bezpieczeństwa, ślady, zabezpieczenie, live forensic.</li> <li><strong>Jolanta Tomporowska</strong>, <em>Zagrożenia wychowania w procesie przemian cywilizacyjnych — wybrane zagadnienia</em><br><span style="text-decoration: underline;">Streszczenie</span>: W procesie przemian cywilizacyjnych ściśle powiązanych z technologizacją życia jednostki narasta dynamika interakcji człowiek — maszyna, maszyna — człowiek. Te zjawiska stanowią wyzwania badawcze dla wielu dziedzin i dyscyplin nauk. Niniejsze opracowanie dotyczy wybranych zagadnień w zakresie wynikającym z interakcji jednostki i Internetu.<br><span style="text-decoration: underline;">Słowa kluczowe</span>: przemiany cywilizacyjne, uzależnienia od Internetu, wychowanie dzieci w procesie przemian cywilizacyjnych.</li> <li><strong>Jolanta Tomporowska</strong>, <em>Autoewaluacja pracy eksperta Ministerstwa Edukacji Narodowej do spraw awansu zawodowego nauczycieli</em><br><span style="text-decoration: underline;">Streszczenie</span>: Wymagania stawiane ekspertom MEN ds. awansu zawodowego nauczycieli przez obowiązujące reguły prawa oraz samodzielność w procesie doskonalenia się kształtowanego poprzez szeroko rozumianą ewaluację stanowi wyzwania wielu dziedzin nauki, których sprostaniu podjęto próbę niniejszym opracowaniem.<br><span style="text-decoration: underline;">Słowa kluczowe</span>: ekspert; awans zawodowy nauczyciela, autoewaluacja.</li> <li><strong>Maria Chomka</strong>, <em>Oferta ekoturystyki jako element zrównoważonego rozwoju w regionie</em><br><span style="text-decoration: underline;">Streszczenie</span>: Ekoturystyka jest segmentem przemysłu turystycznego, którego nie należy tylko i wyłącznie wiązać ze sposobem realizacji motywów turystycznych, ale przede wszystkim z działalnością mającą na celu chronienie i zapobieganie degradacji środowiska, będącego areną tworzenia różnorodnych ofert do spędzania czasu wolego w ścisłym związku z naturą. Dynamiczny wzrost popularności tego rodzaju turystyki daje szanse na pobudzenie gospodarcze tych rejonów, w których dominują walory przyrodnicze. Może pomóc w tworzeniu nowych miejsc pracy na obszarach dotkniętych problemem bezrobocia. Nowoczesny przemysł rynku produktów ekoturystycznych zgodnie z tendencjami określonymi przez Światową Organizację Turystyki (UNWTO) wymaga systemowych rozwiązań na szczeblu krajowym i regionalnym. Zgodnie, z którymi powstawać ma więcej obszarów prawnie chronionych, ale również należy promować taką działalność, która spełnia najwyższe wymogi dotyczące ochrony przyrody. Konieczne jest także stworzenie odpowiednich warunków do edukacji, dzięki której dostarczane będą informacje i pomoc merytoryczna w zakresie ochrony środowiska do lokalnych społeczności, a także uzmysłowienie czym jest ekoturystyka i jakie korzyści może przynieść wraz z podkreśleniem lokalnych tradycji, zwyczajów i kultury. Celem niniejszego opracowania jest analiza wybranych uwarunkowań mających wpływ na rynek ofert ekoturystycznych, a także w aspekcie zmieniających się potrzeb konsumentów, przedstawienie współczesnych tendencji dotyczących rozwoju i atrakcyjności produktów ekoturystyki.<br><span style="text-decoration: underline;">Słowa kluczowe</span>: turystyka zrównoważona, ekoturystyka, degradacja środowiska.</li> <li><strong>Michał Kosiński</strong>, <em>Edukacja ratownicza w zapewnianiu bezpieczeństwa na wodzie</em><br><span style="text-decoration: underline;">Streszczenie</span>: Autor artykułu przedstawia i omawia rolę edukacji ratowniczej w zapewnianiu bezpieczeństwa „na wodzie”. Na przykładzie wybranych szkoleń ratowniczych realizowanych przez WOPR oraz sportowego ratownictwa wodnego pokazuje ich wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa osób wypoczywających nad wodami. Zwraca uwagę na formalny brak wymagania podnoszenia, a co najmniej utrzymania, umiejętności ratowniczych przez osoby pracujące w charakterze ratownika.<br><span style="text-decoration: underline;">Słowa kluczowe</span>: edukacja, szkolenie, bezpieczeństwo na wodzie, ratownictwo wodne, WOPR, ratownictwo sportowe.</li> <li><strong>Andrey Lymar</strong>, <em>Bezpieczeństwo systemu edukacji jako podstawa bezpieczeństwa społecznego (kilka zagadnień na temat jakości i reform)</em><br><span style="text-decoration: underline;">Streszczenie</span>: Kwestie reformy w edukacji są często związane z jakością nauczania i z bezpieczeństwem publicznym. Ważne jest zrozumienie istoty reform i kryteriów jakości w edukacji, aby móc określić stopień wpływu edukacji na procesy społeczne i społeczeństwo jako całość.<br><span style="text-decoration: underline;">Słowa kluczowe</span>: jakość edukacji, reforma systemu edukacji, konsument produktu edukacyjnego, bezpieczeństwo społeczne.</li> <li><strong>Wojciech Drzeżdżon</strong>, <em>Труд как фундаментальная деятельность человека. Интерпретирующее исследование</em><br><span style="text-decoration: underline;">Аннотация</span>: Труд является компонентом рационального и планируемого активного поведения индивидума по отношению к окружающему миру; элементом, подлежащим моральному регулированию; деятельностью осуществляемой посредством поступков с целью корреляции с миром; результатом самодостаточности человека, проявляющейся в потребностях;источником, обуславливающим развитие человека. Разносторонний подход к человеческому труду указывает на его многоаспектность и многомерность. В сложившихся условиях представляется чрезвычайно трудным сформулировать универсальное определение труда в связи с постоянными изменениями в его характере и содержании.<br><span style="text-decoration: underline;">Ключевые слова</span>: труд, ценности, трудовая педагогика, безработица, рынок труда.</li> <li><strong>Marta Kopytko</strong>, <strong>Zinaida Zhyvko</strong>, <strong>Halyna Levkiv</strong>, <em>Competitiveness and security of innovative-active enterprises</em><br><span style="text-decoration: underline;">Abstract</span>: Based on the analysis of the level of innovation activity of enterprises in Ukraine and the factors of influence on its indicators, the main factors determining the negative dynamics of the development of innovation activity of enterprises in Ukraine are determined. In order to overcome the problems in the field of innovation, it is proposed to focus on the implementation of innovative management in the process of implementing innovative processes. For this purpose, recommendations for the organization of the process of innovation management, taking into account the successful practice of foreign enterprises, have been developed.<br><span style="text-decoration: underline;">Keywords</span>: innovation, innovation activity, innovation process, innovation management, innovation potential, threats and risks, enterprise competitiveness, enterprise security, factors influencing the activity of innovation activity.</li> <li><strong>Mariya Korotkaya</strong>, <strong>Olga Muratova</strong>, <em>Приоритетные направления развития промышленности Калининградской области</em><br><span style="text-decoration: underline;">Аннотация</span>: В статье рассмотрена общая информация о промышленности Калининградской области: общий перечень видов деятельности, индекс промышленного производства; структура по обрабатывающим производствам и ее динамика; структура по отдельным видам промышленной продукции и ее динамика. Представлен краткий обзор промышленных парков.<br><span style="text-decoration: underline;">Ключевые слова</span>: промышленность, развитие промышленности, Калининградская область.</li> <li><strong>Peter Herrmann</strong>, <em>Uncertainty as the highest state of insecurity</em><br><span style="text-decoration: underline;">Introduction</span>: Discussing increasing populism and right-wing political movements and social law together is commonly — and without any doubt importantly — dealing with issues of social legislation, employability and emphasising the importance of “honesty and reliability” from the political side. And while globalisation is not condemned, it is at least in tendency suggested to be a centre piece of the present quarrels; migration, low-wage policies, capital-flight and tax competition are then highlighted as major issues. The present contribution aims on taking a wider approach, arguing that one of the major problems is the aggravation of a secular process that may be called — alluding to Karl Polanyi’s work — disembedding of law.</li> <li><strong>Olga Khmel</strong>, <em>Формирование организационно-экономического механизма взаимодействия учреждений высшего образования и работодателей</em><br><span style="text-decoration: underline;">Аннотация</span>: В статье обоснован организационно-экономический механизм взаимодействия учреждений высшего образования и работодателей с целью реализации концепции обязательного участия работодателей в управлении активами человеческого капитала; предложена модель взаимодействия учреждений высшего образования, работодателей и органов государственного управления для устранения проблемы недостаточных взаимосвязей между ними, а также концепция интеграционного объединения для современных макроэкономических условий Республики Беларусь. <br><span style="text-decoration: underline;">Ключевые слова</span>: организационно-экономический механизм взаимодействия учреждений высшего образования и работодателей, модель взаимодействия субъектов рынка образовательных услуг высшей школы, модель интеграционного развития.</li> </ol> 2018-12-30T00:00:00+01:00 Prawa autorskie (c) 2018 Wydawnictwo GSW